Shadow

Odznaka honorowa dla dyrektorki biblioteki w Czerniejewie

Uchwałą nr 2660/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 września 2020 roku na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo dyrektorka biblioteki Lilianna Dorodzała -Kowalewska otrzymała Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego na sesji 27 maja odznakę wręczyła dyrektorce Renata Sujak, dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Przed wręczeniem odznaczenia osobę dyrektorki w formie prezentacji przybliżyła obecnym na sesji Paulina Samonek, pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie. Na prezentację składały się również krótkie filmy, w których wypowiadały się osoby współpracujące z panią Lilianną. Lilianna Dorodzała – Kowalewska z wykształcenia jest historykiem i bibliotekarzem. Ukończyła szereg kursów i szkoleń m.in. w zakresie biblio i bajkoterapii, pracy z czytelnikiem w różnym wieku, kamishibai, questingu jako metody podnoszenia turystycznej atrakcyjności obszaru, „Animatora zabawy” oraz „Jak być liderem projektowym”. Na jej drogę zawodową składa się praca w: Bibliotece im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, Przedszkolu w Żydowie, Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – filia w Gnieźnie. Od maja 2010 roku pełni funkcję dyrektora biblioteki w Czerniejewie podejmując szereg ciekawych inicjatyw w tym, m.in. organizacja bogatej oferty zajęć dla dzieci, w tym zajęć feryjnych i wakacyjnych, dla młodzieży i dorosłych, współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, bibliotekami szkolnymi, publicznymi i pedagogicznymi, Klubem Seniora, organizacja Narodowego Czytania, Nocy i Wieczorów w Bibliotece, rajdów rowerowych „Odjazdowy Bibliotekarz”, pozyskiwanie nowości czytelniczych dla biblioteki, organizacja gier miejskich, spotkań szkoleniowych dla bibliotekarzy i nauczycieli, konkursów, utworzenie klubu dyskusyjnego dla młodzieży i dorosłych.
Istotne znaczenie w działaniach biblioteki w Czerniejewie ma realizacja wielu ciekawych projektów, na realizację których dyrektorka pozyskuje środki zewnętrzne. W 2017 oku biblioteka w Czerniejewie otrzymała zaszczytny tytuł „Templum Libri” za działania literacko – edukacyjne dla młodych użytkowników biblioteki i współpracę ze szkołami. DziałalnośćBiblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie pod kierunkiem dyrektor Lilianny Dorodzała – Kowalewskiej doskonale zastępuje i rekompensuje brak ośrodka kultury w gminie. Dyrektor stworzyła w bibliotece i wokół niej swoiste centrum kultury, tętniące życiem, będące miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Podejmując szereg działań przybliża mieszkańcom historię miasta i regionu. Pobudza i kształtuje tożsamość lokalną i regionalną. Upowszechnia dorobek twórców związanych z wielkopolską. Realizacja wielu działań podejmowanych przez dyrektor, w tym organizowanie różnych form pracy służy popularyzacji regionu wielkopolskiego oraz promocji czytelnictwa. (bk)