Shadow

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Turystyki dla Marioli Olejniczak

Podczas Światowego Dnia Turystyki w Mieście Chełmnie pod koniec września odbyła się konferencja z udziałem wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego, pełnomocnika premiera do spraw promocji polskiej marki.
Uczestnikami wydarzenia byli eksperci, samorządowcy, przedstawiciele branży turystycznej. Podczas spotkania dyskutowano na tematy związane z uczestnictwem w turystyce tych grup społecznych, które mogą mieć do niej ograniczony dostęp. Ponadto Mariola Olejniczak, kierowniczka Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, autorka wielu publikacji na temat dostosowania oferty turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami otrzymała od wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego i Rafała Szlachty, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Odznakę Honorową za Zasługi dla Turystyki. Gratulujemy. (obk)