Shadow

Oficjalnie otwarto nowy budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

W gnieźnieńskim Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym oficjalnie otwarto nowy budynek o powierzchni około 500 m kw., w którym znajdują się przede wszystkim przestronne sale chorych z częścią sanitarną, gabinety dla pracowników medycznych oraz sale rehabilitacyjne i administracja.
Jak podkreślała Barbara Skulska-Salita, dyrektor ZOL, na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej rozbudowy placówki, wpływ miały przede wszystkim potrzeby pacjentów i konieczność zapewnienia im niezakłóconego codziennego funkcjonowania, głównie za sprawą zmniejszenia ilości osób w salach. Dzięki zapewnionemu z budżetu ZOL finansowaniu udało się zakończyć wszystkie prace, których prowadzenie komplikowała w dużej mierze pandemia koronawirusa. Ostatecznie, wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła ok. 2,2 mln zł. – Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego była jednym z planowanych przedsięwzięć powiatowego samorządu w obszarze szeroko pojętej opieki społecznej. Zakończenie inwestycji, nadzorowanej przez panią dyrektor Barbarę Skulską-Salitę, umożliwiło przede wszystkim dostosowanie placówki do obowiązujących norm, a tym samym stworzenie dodatkowej, komfortowej i przyjaznej przestrzeni dla pacjentów. Dziś ZOL w Gnieźnie należy do wiodących tego typu ośrodków w kraju. To zdecydowanie powód do dumy – podkreśla starosta Piotr Gruszczyński.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie jest obiektem zamkniętym, świadczącym całodobową, stałą opiekę dla osób niezdolnych do samodzielnego życia. W obiekcie funkcjonują oddziały o różnym zakresie opieki, od najcięższych przypadków osób leżących nieporuszających się samodzielnie, do osób samodzielnie poruszających się, ale wymagających stałego nadzoru. W rozbudowywanej części wydzielono sale dla kilkudziesięciu chorych o mniejszym stopniu upośledzenia, poruszających się samodzielnie. (obk)