Shadow

Oficjalnie rozpoczęli nową kadencję

W poniedziałek, 19 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta i Gminy nowej kadencji. Podczas obrad obecni byli wszyscy „świeżo” wybrani radni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszą sesję nowo wybranej rady do czasu wyboru przewodniczącego rady poprowadził najstarszy wiekiem radny, obecny na sesji – Jan Kulpiński.
Pierwszą w nowej kadencji sesję rozpoczęto od wręczenia przez Dorotę Wilczyńską – wiceprzewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego. Przypomnijmy, w gminie Czerniejewo w przypadku wyborów do Rady Miasta i Gminy w dwunastu okręgach wyborczych zgłoszono tylko po jednym kandydacie, w związku z tym zostali oni radnymi bez potrzeby oddawania na nich głosu. Tym sposobem mandat radnego otrzymali: Iwona Małecka, Elżbieta Gronowska – Wegner, Jan Kulpiński, Małgorzata Janiszewska, Jarosław Trafny, Halina Frejda, Leszek Lisiecki, Piotr Antczak, Paweł Głowacki, Agnieszka Stefaniak, Anna Sanok i Wiesław Dziatkowiak. Z pozostałych trzech okręgów, w których odbyła się wyborcza rywalizacja, w skład nowej rady weszli: Izabela Raczak, Jacek Siwka i Sławomir Zakrzewski. Co ciekawe, z pełnego składu nowo wybranej rady pięć osób (I. Małecka, P. Antczak, A. Stefaniak, I. Raczak i S. Zakrzewski) nie pełniło powierzonej teraz funkcji w kadencji 2014 – 2018. Po odebraniu zaświadczeń potwierdzających wybór radni złożyli uroczyste ślubowanie. Następnym punktem sesji stało się wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo. W gminie Czerniejewo o reelekcję ubiegał się Tadeusz Szymanek, którego kandydaturę poparło 82% wyborców. Po odebraniu zaświadczenia również burmistrz złożył uroczyste ślubowanie. – Za nami cztery lata, moim zdaniem, dobre dla nas wszystkich. Myślę, że te cztery lata, które spędziliśmy wspólnie w tej pracy samorządowej pokazały, że „zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – mówił włodarz Czerniejewa, dziękując wszystkim za owocną współpracę w minionej kadencji. – Przed nami wyjątkowa, bo pięcioletnia, kadencja. (…) Chciałbym współpracować nadal z wszystkim, z którymi współpracowałem do tej pory i chciałbym, aby ta współpraca przebiegała na dobrym poziomie. Mam nadzieję, że następne pięć lat, które nas czekają, będą takie dobre jak te poprzednie, a może i będą lepsze. Działajmy wspólnie i bądźmy dla siebie przede wszystkim partnerami, którzy dążą do wspólnego celu, do lepszego jutra – apelował burmistrz Tadeusz Szymanek. Zwyczajowo inauguracyjna sesja wiązała się z wyborem nowego prezydium, dlatego w dalszej części sesji przystąpiono do wyłonienia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. W związku z tym trzyosobowa komisja skrutacyjna (radni: Halina Frejda, Leszek Lisiecki i Jacek Siwka) przeprowadzili tajne głosowania. W przypadku wyboru przewodniczącego rady zgłoszone zostały dwie kandydatury: Jana Kulpińskiego i Sławomira Zakrzewskiego. Stosunkiem głosów 11 do 3 przewodniczącym wybrany został Jan Kulpiński, który pełnił tę funkcję również w minionej kadencji. W przypadku wyboru wiceprzewodniczącego jedynym zgłoszonym kandydatem był radny, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego rady w minionej kadencji – Paweł Głowacki, który w głosowaniu otrzymał poparcie wszystkich radnych.
W końcowej części pierwszego posiedzenia radni wybrali spośród siebie członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także tzw. komisji „stałych” rady. Kolejna sesja Rady Miasta i gminy Czerniejewo odbędzie się 29 listopada.
KINGA STRZELEC