Shadow

Oficjalnie uruchomiono odwiert geotermalny w Wągrowcu

Geotermia to szansa, by zredukować szkodliwe emisje i uniezależnić się od cen gazu czy energii elektrycznej. W minionym tygodniu w Wągrowcu symbolicznie zainaugurowano odwiert geotermalny, który pozwoli temu miastu wejść do nielicznego grona pionierów korzystania z tej technologii w Polsce. W wydarzeniu wziął udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
W ramach inwestycji zakłada się przede wszystkim wykonanie otworu wiertniczego do głębokości ok. 2130 m, z przeprowadzeniem szeregu badań, m.in. hydrogeologicznych, geofizycznych, laboratoryjnych. Celem przedsięwzięcia jest poznanie zasobów wód geotermalnych na terenie Wągrowca, a dopiero po wykonaniu odwiertu będzie ostatecznie wiadomo, czy złoża wód geotermalnych umożliwiają ich eksploatację. – Samorządy potrzebują wsparcia na aktywne poszukiwanie alternatywnych źródeł ciepła i walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Koszty przestały być problemem nie do rozwiązania, odkąd rozwój geotermii uzyskał silne wsparcie rządu. Ten rodzaj wsparcia daje świadectwo, że zgodna współpraca samorządu z administracją państwową jest najlepszym gwarantem rozwoju lokalnych wspólnot – zaznacza wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Rozpoczęcie wiercenia otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego jest symbolicznym początkiem drogi do uzyskania samowystarczalności w zakresie energetyki cieplnej. W przypadku pozytywnych wyników miasto będzie mogło podejmować kolejne działania w kierunku wykorzystywania wód termalnych na potrzeby energetyczne czy rekreacyjne. To może być długotrwała i skomplikowana inwestycja, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka lat źródła geotermalne będą mogły zastąpić gaz i dostarczać miastu około 70% potrzebnego ciepła. – Szczerze życzę władzom gminy, aby te nadzieje się spełniły. By prace przebiegały terminowo i pomyślnie, a wydajność i sprawność otworu oraz temperatura wody dawały gwarancję stabilnej, opłacanej eksploatacji – przyznaje wojewoda Zieliński.
W czerwcu 2021 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie zarekomendował wniosek na dofinansowanie. Podpisanie umowy odbyło się 12 sierpnia 2021 r. w Otwocku. Warto podkreślić, że z 35 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało jedynie 15 miejscowości. Udzielone bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 13 732 014 zł netto stanowi 100% kosztów. Podatek VAT zostanie uiszczony przez miasto, a następnie planowane jest jego odzyskanie.
Obecnie jedynie 6 spośród ponad 2 tys. polskich ciepłowni korzysta z energii geotermalnej. Jest szansa, że niebawem dołączą 3 kolejne – w Sieradzu, Kole i Koninie. (inf. prasowa)