Shadow

Ogromne zainteresowanie książką dr A. Leśniewskiego

Promocja książki „II wojna światowa w Trzemesznie. Tom I” autorstwa dr Andrzeja Leśniewskiego, jaka odbyła się 18 października cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie wypełniła się w piątkowy wieczór po brzegi, każdy z przybyłych otrzymał bezpłatnie egzemplarz nowej publikacji.
Wydawcą książki jest Fundacja „Kierunek Kultura”, której prezesem jest Dariusz Leśniewski, prywatnie syn dr A. Leśniewskiego. Publikacja poświęcona jest wydarzeniom mającym miejsce w Trzemesznie we wrześniu 1939 roku: sytuacji lokalnej w Trzemesznie tuż przed rozpoczęciem działań wojennych, obronie miasta przez mieszkańców, wkroczeniu wojsk niemieckich do Trzemeszna, zbrodniom niemieckim popełnionym na mieszkańcach Trzemeszna oraz życiu w okupowanym mieście. Książka obejmuje okres do lat 1940-1941 r. W przyszłości planowane jest przygotowanie drugiej części podejmującej okres do zakończenia II wojny światowej i wkroczenia wojsk radzieckich.
W nastrój spotkania wprowadziła zebranych Anna Golińska, recytując wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia…(o chłopcu polskim)”. Dr Andrzej Leśniewski podzielił się ze zgromadzonymi wrażeniami z pracy nad książką. Do jednych z sukcesów swej pracy zalicza dotarcie do większej liczby nazwisk osób związanych z obroną Trzemeszna w 1939 roku, niż udało się to autorom wcześniejszych publikacji na ten temat. Nazwiska te odczytały uczennice ZSOiZ w Trzemesznie: Julia Liszkowska i Agata Koteras. Podczas odczytywania nazwisk bohaterów września wszyscy zebrani wstali.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnego samorządu: Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna i Benedykt Nitka, przewodniczący Rady Miejskiej, który złożyli autorowi książki gratulacje i podziękowania. Osoby zainteresowane kupnem książki mogą ja nabyć w cenie 44 złotych w siedzibie Fundacji „Kierunek Kultura” przy ulicy Dąbrowskiego 37 w każdą środę w godzinach 19 -21. W tej sprawie można też kontaktować się z Dariuszem Leśniewskim pod nr telefonu 661 387 312. Autor książki jak i wydawca chcą podziękować wszystkim współorganizatorom spotkania promocyjnego, a są nimi: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Poznaniu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Terenowy w Trzemesznie, Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzemeszno, Dom Kultury w Trzemesznie, Izba Pamięci Jana Kilińskiego w Trzemesznie oraz osobom prywatnym.
Publikacja ukazał się dzięki sponsorom, przede wszystkim są to: Gmina Trzemeszno, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Książka została wydana w ramach projektu „Wydanie publikacji o Trzemesznie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”, współfinansowanego ze środków budżetowych gminy Trzemeszno w ramach konkursu pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
RENATA PAŁUCKA