Shadow

Opłatkowe i noworoczne spotkanie strażackiej braci

{CAPTION}
Po kilkunastu latach spotkań opłatkowo–noworocznych Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie na terenie miasta, nadszedł czas na organizowanie tego corocznego wydarzenia w gminach. W sobotę, 14 stycznia tradycyjne spotkanie opłatkowe i noworoczne strażaków ochotników i przyjaciół pożarnictwa z terenu powiatu gnieźnieńskiego po raz pierwszy odbyło się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie. Warto zaznaczyć, że dla samych strażaków z terenu gminy Czerniejewo wydarzenie przybrało szczególny charakter, bowiem tym roku przypada wyjątkowy jubileusz: 120 – lecie powstania miejscowej OSP.
**
Na samym wstępie spotkania wszystkich przybyłych powitali dh Jacek Kowalski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie i dh Jan Kulpiński – prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP. Obok delegacji reprezentujących wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wśród zgromadzonych obecni byli m.in. Tadeusz Tomaszewski – delegat na Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP, Jerzy Berlik – wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie z gmin z terenu powiatu gnieźnieńskiego, przedstawiciele duchowieństwa, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z OSP (m.in. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, państwowych służb mundurowych i nadleśnictwa). – Cieszymy się ogromnie, że w tej przepięknej, serdecznej i bardzo gościnnej gminie możemy dzisiaj się spotkać po to, by podsumować rok miniony, pomyśleć o przyszłości, a nade wszystko pobyć chwilę razem – podkreślał dh Jacek Kowalski, dziękując za gościnę gospodarzom: Tadeuszowi Szymankowi, burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo i Janowi Kulpińskiemu, który pełni również funkcję przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. Następnie wszystkim zaprezentowano krótką prezentację multimedialną, przedstawiającą krótką charakterystykę miejsca tegorocznego spotkania – gminy Czerniejewo, po czym głos zabrał włodarz gminy, Tadeusz Szymanek, który – w imieniu swoim, samorządowców i mieszkańców gminy Czerniejewo – złożył strażakom ochotnikom życzenia.
W dalszej części spotkania nastąpiło zwyczajowe przedstawienie sprawozdania za rok miniony, którego dokonał dh Piotr Dzięcielak, sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie. – W Wielkopolsce działa około 1830 OSP, w tym 356 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W powiecie gnieźnieńskim funkcjonują 42 jednostki, w tym 12 w KRSG: Czerniejewo, Kłecko, Kiszkowo, Lednogóra, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Skorzęcin, Trzemeszno, Witkowo i Zdziechowa, w grudniu ubiegłego roku dołączyła do nich OSP Modliszewo. Poza KRSG znajduje się około 30 OSP.Nasze OSP zrzeszają: 1303 członków zwyczajnych, w tym 119 kobiet i 1184 mężczyzn, 144 członków wspierających i 91 członków honorowych. Razem mamy 1538 druhen i druhów, w tym około 500 biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Przy OSP działa 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, podzielonych na 26 sekcji zrzeszających 267 członków, w tym 106 dziewcząt i 161 chłopców – mówił dh Piotr Dzięcielak. – Jeżeli chodzi o interwencje, to w roku 2016 najwięcej wyjazdów zanotowało OSP Trzemeszno -168, a następnie: Witkowo – 147, Łubowo – 112, Niechanowo – 108 wyjazdów, Kłecko – 100, Czerniejewo – 80, Zdziechowa – 62, Modliszewo – 60, Kiszkowo – 59, Mieleszyn – 53, Kruchowo – 27, Strzyżewo Smykowe –24, Skorzęcin – 23, Lednogóra – 21 i Ułanowo – 19 – informował sekretarz, dalej mówiąc również o potencjale i zapleczu sprzętowym OSP, o organizowanych dla ochotników szkoleniach, a także o licznych wydarzeniach, imprezach i uroczystościach, w których strażacy ochotnicy brali czynny udział. Następnie, na prośbę dha Jacka Kowalskiego minutą ciszy uczczono pamięć druhów, którzy odeszli „na wieczną wartę do św. Floriana”.
Spotkanie opłatkowo – noworoczne stało się również doskonałą okazją do podziękowania strażakom ochotnikom za ich nieustającą gotowość i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Obok życzeń były i prezenty. W tym dniu st. kpt. Mariusz Dębski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oficjalnie przekazał jednostkom OSP sprzęt do ratownictwa wodnego: OSP w Kłecku otrzymała łódź płaskodenną z silnikiem zaburtowym, a OSP w Wiekowie ponton z silnikiem zaburtowym oraz kamizelki wypornościowe; natomiast Piotr Gruszczyński, dyrektor WORD w Poznaniu w imieniu reprezentowanego ośrodka wręczył sprzęt ratowniczy gospodarzom spotkania – strażakom z OSP w Czerniejewie.
Zwieńczeniem części oficjalnej było przedstawienie pt. „Życiu TAK”, w którym wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie, a następnie wspólna modlitwa i symboliczne podzielenie się opłatkiem, po czym wszyscy zasiedli przy wspólnym posiłku, by później oddać się kuluarowym rozmowom. KINGA STRZELEC