Shadow

Ople dla ośrodków

W piątek, 2 marca w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, Beata Tarczyńska starosta gnieźnieński, Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z posłem Zbigniewem Dolatą przekazali kluczyki do trzech busów marki Opel, które będą służyły wychowankom Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Gnieźnie i Kłecku. Samorząd powiatu gnieźnieńskiego otrzymał bowiem dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Jak poinformowałą Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, projekt ten opiewał na kwotę ponad 300 000 złotych. Wkład własny powiatu to ponad 120 000 złotych. Dofinansowanie z PFRON to prawie 200 000 złotych. – To spora kwota, dzięki której mogliśmy kupić te trzy busy: dla SOS-W nr 1 i 2 w Gnieźnie oraz ośrodka w Kłecku – dodałą starosta. – Taki jest cel tego programu – likwidacja barier transportowych i architektonicznej. W ramach tego programu w Wielkopolsce w ubiegłym roku sfinansowano blisko 30 busów i mikrobusów dla wielkopolskich powiatów oraz likwidowano bariery architektoniczne w postaci zakupu wind lub platform przyschodowych. Łączna kwota wydatkowana w tym programie to ponad 3 000 000 złotych. Każdy z tych trzech pojazdów fundusz dofinansował w 60 procentach. Dofinansowanie z PFRON to 194 000 złotych. To jeden z wielu programów, który fundusz proponuje – wyliczała A. Stępień. Magdalena Wrzesińska, dyrektor SOS-W nr 2 potwierdziła, że będzie to drugi bus i dodała: – Pierwszy zakupiliśmy w 2006 roku i jest już on mocno wyeksploatowany, ale jeszcze sprawny. Nowy bus będzie przeznaczony do dowozu naszych niepełnosprawnych uczniów. W ośrodku mamy dzieci i młodzież od podstawówki po szkołę branżową. Jest wiele konkursów organizowanych na terenie całej Wielkopolski i kraju, gdzie nasi wychowankowie muszą dojechać. Z racji niepełnosprawności transport publiczny nie zawsze jest możliwy. Do tego dochodzi dowożenie do szkoły i z ośrodka na zajęcia usprawniające i pozalekcyjne. Korzystamy z busa, by pomóc rodzicom tych dzieci, gdyż nie każdy rodzic dysponuje własnym transportem, by zawieść dziecko do lekarza specjalisty.- Dla busów w naszej placówce mam podobne przeznaczenie. Starszy pojazd ma 11 lat i jest po generalnym remoncie. Posiadanie dwóch busów pozwoli na przewożenie większej grupy wychowanków na wózkach i tych, którzy mogą usiąść na siedzeniu samochodowym. Do jednego busa nie mieściły się całe zespoły klasowe. Dzięki życzliwości starostwa i dofinansowaniu z PFEON będziemy mogli dowozić klasy do zakładów pracy, w których odbywa się praktyczne kształcenie w zakresie klasy przysposabiającej do pracy, na zajęcia rehabilitacji ruchowej i społecznej. Mamy też placówkę filialną w Mielżynie. Do tego dochodzi pomoc rodzinie, by dowieść dzieci do różnych miejsc leczniczych – powiedziała Kamilla Kropidłowska, dyrektor SOS-W nr 1 w Gnieźnie.Lidia Sojkin – Rembikowska, dyrektor SOS-W w Kłecku natomiast stwierdziła: – W naszej placówce będzie to trzeci bus służący do przewożenia niepełnosprawnych wychowanków. Pierwszy zakupiliśmy w 2005 roku, drugi – w 2013 roku. Główny cel – to codzienny transport dzieci na zajęcia edukacyjne i powrót do domu. Mamy podpisane ponad 10 umów z gminami na taką usługę. Przywozimy dziennie prawie 100 dzieci na zajęcia. Najnowszy bus będzie przywoził 48 wychowanków, a w tygodniu będzie pokonywał 2000 kilometrów. Będzie pomocny w dowozie dzieci na konkursy, zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, olimpiady specjalne. Także pomagamy rodzicom i opiekunom zawozić dzieci i młodzież do lekarzy specjalistów. Zawozimy wychowanków do zakładów pracy, by zapoznawać ich ze specyfiką konkretnego zawodu. – Miałem sygnały od rodziców tych dzieci, od radnych z gmin, że dotychczas użytkowane busy często się psuły i były problemy z dowozem. Konieczność zakupu nowych busów była oczywista. Rozmawiałem wówczas z ówczesnym prezesem PFRON, Robertem Kwiatkowskim i został złożony dobrze sformułowany wniosek. Zakup nowych busów będzie służył poprawie komfortu i bezpieczeństwa dowozu oraz zmniejszone zostaną koszty eksploatacyjne – zauważył obecny na spotkaniu w starostwie poseł Z. Dolata. Przed starostwem przekazano w piątkowe przedpołudnie kluczyki do nowych Opli.
JAROSŁAW WALERCZAK