Shadow

Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” członkiem Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”


Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” ma kolejnego członka. Do stowarzyszenia utworzonego w ubiegłym roku przez 19 wielkopolskich samorządów przystąpiła Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.
Organizacja Turystyczna„Szlak Piastowski” zajmuje się głównie prowadzeniem informacji turystycznej w Gnieźnie, zrzesza przy tym przewodników, zajmując się pełną obsługą ruchu turystycznego, nie tylko w Gnieźnie i w powiecie gnieźnieńskim, ale także na części Szlaku Piastowskiego (tj. Mogilno, Strzelno, Kruszwica). Wspólnym obszarem działania Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” i klastra jest promocja i rozwój Szlaku Piastowskiego oraz współpraca napolu informacyjnym, jak i wydawniczym. Dla klastra Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” jest partnerem w zakresie obsługi ruchu turystycznego na terenie odcinka gnieźnieńskiego szlaku, jest swego rodzaju lokalnym touroperatorem. Innym rodzajem oczekiwanej współpracy ze strony klastra wobec gnieźnieńskiej organizacji turystycznej jest wdrożenie na stałe fabularyzowanej formy oprowadzania przez przewodników, przebranych w stroje z epoki piastowskiej. W najbliższej przyszłości konieczne jest uporządkowanie wszystkich dotychczasowych treści na temat szlaku w przestrzeni wirtualnej. Różnice działań obu organizacji można łatwo rozdzielić, gdyż Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” podejmuje działania o charakterze lokalnym, również i te nie związane ze Szlakiem Piastowskim, natomiast działania klastra skupiają się wyłącznie na obiektach Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce. Zatem informacje umieszczane na portalach www.szlakpiastowski.com.pl (zarządzanej przez Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski”) i na stronie www.szlakpiastowski.pl (zarządzanej przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”) winny jasno wskazywać na obszary podejmowanej działalności, tworząc informacje w zakresie oferty na szlaku w sposób jasny i zrozumiały. Przypomnijmy, Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 5 kwietnia 2016 roku. Członkami założycielami jest 19 wielkopolskich samorządów z odcinków: gnieźnieńskiego, kaliskiego,konińskiego, kościańskiego,poznańskiego, średzkiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego. Odcinek gnieźnieński reprezentują: Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno, Miasto i Gmina Trzemeszno, Gmina Łubowo oraz Miasto i Gmina Kłecko. Głównym zadaniem klastra jest zarządzanie szlakiem, prowadzenie wspólnych działań, promocja wizerunkowego produktu regionu oraz komercjalizacja szlaku. Powołanie klastra jest efektem trwającego od 2011 roku procesu przebudowy Szlaku Piastowskiego, unikatowego, jednego z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce, przebiegającego przez obszar dwóch województw – Wielkopolskę oraz województwo kujawsko – pomorskie. Restytucją szlaku zajęła się Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko – pomorskiego. W wyniku prac rady całkowicie zmodyfikowano przebieg szlaku. Przeprowadzony przez grupę cenionych naukowców audyt historyczny doprowadził do wykreślenia miejscowości nie związanych z Piastami. Aktualnie szlak ma charakter liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego. (ojw)