Shadow

„Orły” z I Liceum

Anna i Wojciech Stankowscy, profesorowie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymali tytuł Orła I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Honorową nagrodęwręczył absolwentom ILO dyrektor szkoły Paweł Matkowski podczas uroczystego spotkania z uczniami. Laudację na cześć gości wygłosił Jan Wesołowski, prezes Stowarzyszenia Absolwentów, którewraz zI LO było organizatoremkolejnego już spotkania z cyklu „Z Orlików na Orły wyrośli”.
Spotkanie poprowadził Robert Walkiewicz, uczeń drugiej klasy I LO.Była to nie tylko ciekawa, pełna anegdot rozmowa z wybitnymi w swoich dziedzinach specjalistami, ale też znakomita lekcja życia. Profesorowie Anna i Wojciech Stankowscy, prywatnie małżonkowie, których połączyła naukowa pasja wspominali szkołę lat 50. oraz swoich dawnych nauczycieli, trudne czasy stalinowskich represji, ale też pokazali na własnym przykładzie, że kariera naukowa i życie rodzinne nie wykluczają się. Prowadząc prace naukowo – badawcze iosiągając poszczególne szczeble i tytuły naukowe wspólnie wychowali troje dzieci. Przekonywali młodzież do podążania za marzeniami i jak stwierdzili naukowa kariera nie jest zawarowanatylko dla tęgich umysłów, ale przede wszystkim dla pracowitych i cierpliwych, którzy nie zrażają się porażkami.Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem przezPawła Matkowskiego, dyrektora I LO tytułu „Orła”, przyznanego absolwentom przezspołeczność I LiceumOgólnokształcącego. Tytuły „Orła” nadawane są od ubiegłego roku wybitnym absolwentomI Liceum Ogólnokształcącego. W gronie laureatów jest światowej sławykonserwator zabytków Marzena Szczerkowska oraz prof. Jerzy Siepak. Dołączyli do nich prof. dr hab. Anna Stankowska, chemik i geochemik, prowadząca liczne projekty i programy badawcze z zakresu geochemii i ochrony środowiska oraz prof. dr hab. Wojciech Stankowski, geomorfolog i geolog czwartorzędu, wcześniej także prorektor UAM, dyrektor Instytutu Geologii UAM, przewodniczący Komitetu Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, który uczestniczył w pracach ekspedycyjnych m.in. w Kanadzie, na Islandii i Spitsbergenie. Prof. Anna i Wojciech Stankowscy są autorami licznych publikacji. Prof. Stankowski ma na swoim koncie także skrypty naukowe, podręczniki i pięćksiążek popularno – naukowych. Nad wieloma publikacjami pracowali wspólnie. (ojw)