Shadow

„Orły” zostały przyznane


Po raz piąty Gnieźnieńska Kapituła Orła Białego i przyznała nagrody dwóm laureatom, którzy swoją działalnością zasłużyli się na rzecz powiatu gnieźnieńskiego i lokalnej społeczności. Tym razem nagrody trafiły do Marii Chwiałkowskiej-Grygiel, pomysłodawczyni i sekretarza Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom” i Justusa Werdina, pastora ewangelickiego, rzecznika ekumenizmu i dialogu niemiecko-polskiego, pomysłodawcy i koordynatora po stronie niemieckiej organizowanej od 2003 roku „Polsko-Niemieckiej Ekumenicznej Pielgrzymki Magdeburg-Gniezno – od Jana do Piotra i Pawła”.
Piątkową uroczystość, podczas której wręczono dwie nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, rozpoczęto od zacytowania regulaminu przyznawania nagród przez kapitułę. – Tę nagrodę przyznaje się osobom wyróżniającym się na rzecz powiatu gnieźnieńskiego i lokalnej społeczności, w szczególności w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, społecznej lub które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu – przypomniał Radosław Gaca, prowadzący to spotkanie w „eSTeDe”. Kapitułę tworzą – obecny włodarz powiatu jako przewodniczący kapituły, Teresa Marciniak, wdowa po pierwszym staroście powiatu gnieźnieńskiego Jacku Marciniaku oraz byli starostowie. Nagrodę ustanowiono w 1999 roku i maksymalnie każdego roku mogą zostać nagrodzone jedynie dwie osoby. – Nagrodzone zostały osoby, które zapisały się na kartach powiatu gnieźnieńskiego. To działalność na polu dialogu międzykulturowego i na rzecz osób potrzebujących. Oznajmiam, że laureatami zostali pastor Justus Werdin i Maria Chwiałkowska – Grygiel – odczytała werdykt Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.- Bardzo dziękuję i jestem wzruszony przyznaniem tej nagrody. Zastanawiam się, dlaczego ja? Dziękuję i przyjmuję tę nagrodę jako dużą odpowiedzialność za to, co mam jeszcze zrobić – powiedział Justus Werdin. – To wyróżnienie dla całego dzieła, któremu służę od 13 lat, dla wszystkich, którzy pomagają bezdomnym i ubogim. Nie byłoby tego, gdyby te osoby bezdomne nie podjęły się tego trudu i dlatego dziękuję im jako pierwszym – powiedziała Maria Chwiałkowska – Grygiel. Oprócz nagrody i gratulacji od członków kapituły życzenia i gratulacje złożył również obecny podczas piątkowej uroczystości arcybiskup Henryk Muszyński, laureat nagrody GKOB za rok 2013. Spotkanie połączone zostało z koncertem karnawałowym w wykonaniu Orkiestry Powiatu Gnieźnieńskiego i solistów chóru Metrum – Lucyny Kapcińskiej i Andrzeja Kapcińskiego. (jw)