Shadow

„Orzeł Biały. Cześć i Chwała Bohaterom”

W pierwszy dzień sierpnia mieszkańcy gminy i miasta Witkowo wraz z władzami gminy, samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych i młodzieży szkolnej oddali hołd powstańcom w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tegoroczne obchody podzielono na trzy części, którym przyświecał jeden wspólny cel – pozostawić wyraźny ślad po osobach, które 78 lat temu ruszyły w bój w obronie Warszawy. Nie zapomniano w szczególności o pochodzących z Witkowa: Adamie Borysie ps. „Pług”, Alfredzie Łukowskim ps. „Tygrys” i Zbigniewie Łukowskim ps. „Blondyn”.
Witkowskie uroczystości zainaugurował bieg „Niechanowo-Witkowo dla Powstańców Warszawskich” zainicjowany przez Krzysztofa Chołodeckiego, radnego Rady Miejskiej Witkowa, współorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, w którym uczestniczyli pasjonaci biegania oraz przedstawiciele lokalnych klubów sportowych z terenu Witkowa oraz Niechanowa. Start biegu odbył się w Niechanowie – miejscu urodzenia Adama Borysa. Sygnał do startu dał profesor Hubert Borys – syn dowódcy batalionu „Parasol”, który chwilę wcześniej w obecności władz samorządowych z Witkowa oraz Niechanowa złożył wiązankę kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Niechanowie. Blisko dziesięciokilometrową trasę do Witkowa przemierzyło 20 osób, które na kilka minut przed godziną „W” dotarły na teren skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie. Dalsza część spotkania kontynuowana była przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. Spotkanie patriotyczne rozpoczął Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, który przypomniał historię zrywu powstańczego oraz podkreślił bezcenną rolę uczestników i ofiar tamtych wydarzeń. Pamięć poległych wybrzmiała w modlitwie ks. ppłk Roberta Krzysztofiaka, proboszcza parafii wojskowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Witkowie, ks. Jana Dobrzyńskiego, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Ostrowitem Prymasowskim oraz ks. Juliana Wawrzyniaka z parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie. O podniosły charakter uroczystości zadbało również Zgrupowanie Historyczne „Kompania Witkowska” na czele z pasjonatem historii Grzegorzem Musidlakiem, które zaprezentowało inscenizację pt. „Przysięga Powstańców / Żołnierza AK”.
Na szczególne słowa uznania zasługują ci, którzy ubrani byli w charakterystyczne dla tamtych czasów stroje, wcielili się w role uczestników powstania. Ich zaangażowanie uczestnicy spotkania mogli podziwiać również na cmentarzu parafialnym w Witkowie, gdzie w dalszej części uroczystości uczestniczyli w symbolicznej dekoracji grobu Braci Łukowskich orderem Krzyża Srebrnego V Kl. Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz inscenizacji „Orzeł Biały. Cześć i Chwała Bohaterom”. Samorząd Gminy i Miasta Witkowo pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, organizacjom oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania lokalnych obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. (es)