Shadow

Orzeł ma nowego prezesa

W poniedziałek, 30 października odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków KS Orzeł Gniezno, którego celem był wybór nowego zarządu i prezesa tego klubu na kolejną kadencję.
Jak już informowaliśmy wcześniej, po czteroletniej kadencji, z klubem Orzeł Gniezno pożegnał się dotychczasowy jego prezes Paweł Woźny. Zadaniem Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków KS Orzeł Gniezno, było wybranie nowych władz klubu i nowego prezesa, który przez kolejne cztery lata będzie piastował tę funkcję. Ostatecznie nowym prezesem Orła został wybrany Daniel Kozłowski i to on przejmuje pałeczkę zarządzania klubem od Pawła Woźnego. Nowemu prezesowi pomagać będą w działalności klubu dwaj wiceprezesowie: Anna Morawska i Tomasz Janas. W skład nowego zarządu Orła Gniezno weszło również dwóch jego członków – Piotr Tuleja oraz Tomasz Wejerowski. Wybrano też nowy skład komisji rewizyjnej, której przewodniczącym został Rafał Ambrożak a członkami Marek Koperski i Radosław Sieradzki.
Roman Strugalski
Fot. Orzeł Gniezno