Shadow

OSP w Mieleszynie bez dofinansowania

„Niestety! Próżno szukać naszej jednostki na liście Komendy Głównej PSP. OSP Mieleszyn od kilku lat stara się o pozyskanie nowego ciężkiego samochodu bojowego. Udało się w budżecie Gminny Mieleszyn zapisać na rok 2021 realizację tego działania i kwotę 500 000 zł. Niestety, nie mogliśmy liczyć na dotacje od wyższych instytucji, tak, aby można pozyskać samochód GCBA za kwotę około 1 mln zł. Dlaczego tak się stało? Tej odpowiedzi strażacy OSP Mieleszyn nie otrzymali.
Na domiar złego na listach opublikowanych przez KG PSP nie ma żadnej jednostki z powiatu gnieźnieńskiego. – Bardzo nam przykro z takiego rozwoju sprawy, ale bądźcie pewni, że nadal będziemy wam służyć i jeździć do każdego wezwania. Mamy nadzieję, że nasze dwa czerwone staruszki wytrzymają jeszcze kolejne wezwania do potrzebujących” – napisali na swojej stronie FB druhowie z OSP w Mieleszynie. Poseł Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków zwrócił się 6 maja do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z interwencją w sprawie dofinansowania zakupu nowego wozu gaśniczo-ratunkowego dla OSP Mieleszyn. Jak wynika z informacji na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zamieszczono listę jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczo-ratunkowych, niestety, nie znalazła się jednostka z Mieleszyna. Takich dofinansowań w 2021 roku przewidziano dla 314 samochodów. Na teren województwa wielkopolskiego do jednostek OSP mają trafić 32 samochody ratowniczo-gaśnicze. Wśród jednostek OSP zgłoszonych do dofinansowania przez Komendę Powiatową PSP w Gnieźnie była Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie. Jednostka ta obchodzi w tym roku jubileusz 130 – lecia powstania. – Gmina Mieleszyn, najmniejsza w powiecie gnieźnieńskim, o niskim budżecie własnym zabezpieczyła kwotę 500 tys. zł w budżecie gminnym na rok 2021 jako dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jak ważny dla tej gminy jest ten zakup świadczy fakt przeznaczenia na ten cel kwoty 300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – podkreśla poseł T. Tomaszewski.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie to jedna z pięciu (w tym jedyna włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego) jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Mieleszyn, położonej w północno-wschodniej części powiatu gnieźnieńskiego. Obszar gminy to około 99,2 kilometrów kwadratowych, z czego 65 procent stanowią użytki rolnicze, a 25 procent użytki leśne. Gmina ma charakter typowo rolniczy, z gospodarstwami średniej wielkości (powyżej 20 ha), specjalizującymi się w hodowli trzody oraz uprawą zbóż. Na terenie gminy Mieleszyn znajduje się 5 jezior, a także przepływają przez nią rzeki Wełna i Małą Wełna. Powoduje to, że gmina rozwija się pod względem turystycznym i w okresie letnim na kąpielisku w miejscowości Borzątew przebywają znaczne ilości wypoczywających. Wzdłuż wschodniej granicy gminy Mieleszyn przebiega rozbudowywana droga ekspresowa S5, natomiast w bliskiej odległości od zachodniej granicy przebiega droga wojewódzka DW 190. Na obu drogach występuje znaczne natężenie ruchu, co wpływa na zwiększoną ilość zdarzeń w komunikacji drogowej.
Gmina Mieleszyn znajduje się też na granicy województwa wielkopolskiego oraz granicy powiatu gnieźnieńskiego. Znajdująca się w Mieleszynie remiza OSP to najdalej położona jednostka włączona do KSRG na północ w obszarze chronionym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Odległość między Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Gnieźnie, a Mieleszynem wynosi 19,1 km. Położenie geograficzne sprawia, że jednostka ta może być dysponowana w ramach działań ratowniczo-gaśniczych w obszary chronione innych komend (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu). Na wyposażeniu OSP Mieleszyn znajdują się dwa pojazdy GCBA-Rt 5/24 Jelcz, którego rok produkcji to 1996 rok oraz GCBA 6/32 Jelcz, którego rok produkcji to 1991 rok. Pomimo wzorowego utrzymania oraz przeprowadzania właściwych konserwacji i przeglądów przeprowadzanych przez druhów z OSP Mieleszyn, samochody te ze względu na swoje lata – 25 i 30 lat, są znacznie wyeksploatowane i wymagają wymiany. Wysokie koszty napraw i eksploatacji pojazdu w znacznym stopniu obciążają budżet gminy Mieleszyn.
Na terenie gminy Mieleszyn funkcjonują również inne OSP, nie włączone do KSRG, to jest Łopienno, Karniszewo, Mielno oraz Popowo Tomkowe – będące w stanie likwidacji. Jednostka OSP Mieleszyn jest również jedyną z najbardziej rozwijających się OSP w całym powiecie gnieźnieńskim. Z roku na rok wzrasta liczba członów OSP. Jej druhowie chętnie i aktywnie uczestniczą w szkoleniach, ćwiczeniach i warsztatach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, a także sami organizują różnego rodzaju ćwiczenia i manewry dla pozostałych jednostek. Szczególną uwagę zwraca bardzo duża dyspozycyjność i gotowość do działań druhów z OSP Mieleszyn, niezależnie od pory dnia i nocy, a także wielkie zaangażowanie nie tyko podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ale również w ramach prewencji społecznej, informowaniu społeczeństwa oraz pomocy w wielu różnych dziedzinach. – Uprzejmie proszę pana komendanta o ponowne rozważenie przyznania dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mieleszyn – napisał Tadeusz Tomaszewski.
Odpowiedź od komendanta nadeszła już 11 maja. Napisano w niej m.in., że limit środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w 2021 roku został wykorzystany. Listy jednostek, którym przyznano dofinansowanie do zakupu nowych samochodów pożarniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r. zostały ostatecznie zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP umieścił OSP Mieleszyn na liście jednostek ubiegających się o zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w bieżącym roku. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo- gaśniczych zostały przyznane jedynie części jednostek, które najpilniej wymagały doposażenia w tego typu sprzęt. Pozostałe jednostki, które zostały zgłoszone, ale ograniczone środki finansowe nie pozwoliły na stworzenie dla nich pełnego montażu finansowego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, są obecnie traktowane jako rezerwowe. Jeżeli jednostka, której zostało przyznane dofinansowanie w województwie wielkopolskim ostatecznie nie będzie mogła zrealizować zakupu samochodu dofinansowanie przewidziane dla takiej jednostki zostanie przyznane jednostce z listy rezerwowej.
RENATA PAŁUCKA