Shadow

OSP Żydowo już oficjalnie z nowym samochodem ratowniczo – gaśniczym

W piątek, 25 października przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie odbyło się uroczyste przekazanie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla druhów OSP Żydowo.
 Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku st. kpt. Mariuszowi Dębskiemu, komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przez kpt. Bartosza Kubalewskiego, dowódcę uroczystości. Następnie został odegrany hymn państwowy i podniesiono flagę państwową. Wszystkich gości powitał Jan Kulpiński, prezes Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerniejewie, a jednocześnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Po powitaniu zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przekazanie nowego wozu bojowego: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego –  GBA 3/28 Renault D16 High z napędem 4×4. Z inicjatywy druhów OSP Żydowo nowy samochód otrzymał imię „Tadzik”.  Symbolicznego przekazania dokonali: poseł Zbigniew Dolata – również w roli przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Waldemar Paternoga – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, st. kpt. Mariusz Dębski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Tadeusz Szymanek – burmistrz miasta i gminy Czerniejewo oraz Jan Kulpiński – prezes Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerniejewie. Z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie akt przekazania, kluczyki oraz dowód rejestracyjny odebrali: Jerzy Sikorski – naczelnik OSP Żydowo oraz Marcin Górniak – skarbnik OSP Żydowo. Poświęcenia samochodu dokonał ks. Krzysztof Prus, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żydowie.
Po uroczystym przekazaniu i poświęceniu nadeszła kolej na gratulacje i podziękowania. Głos zabrali gospodarze uroczystości, a także zaproszeni goście. Zakup pojazdu był możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków budżetu miasta i gminy i Czerniejewo oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także dzięki współpracy Urzędu Miasta i  Gminy Czerniejewo, Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie oraz OSP w Żydowie. Koszt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł ponad 780 tysięcy złotych. (o/ks)
źródło: czerniejewo.pl