Shadow

Ostatnia sesja, czyli podsumowanie kadencji


W czwartek, 23 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się ostatnia w bieżącej kadencji sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. Dokładnie dwa lata minęły od powołania senioralnego organu do życia, nadszedł więc czas na podsumowanie jego dotychczasowej działalności, a także na oficjalne zakończenie kadencji, która – w przypadku Rady Seniorów – obowiązuje dwa lata (2015 – 2017).
Przypomnijmy, idea by w gminie Czerniejewo powstała Rada Seniorów, narodziła się jeszcze w poprzedniej kadencji. Jednak to dopiero nowy burmistrz Tadeusz Szymanek wraz z nową Radą Miasta i Gminy, słowo przełożyli w czyn, uchwałą z dnia 25 marca 2015 roku powołując organ. Trzy miesiące później, 25 czerwca odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. W skład rady weszło piętnastu mieszkańców gminy w wieku 60+. Na czele senioralnej rady stanął przewodniczący Janusz Grzyb, wiceprzewodniczącymi zostali: Urszula Lewandowska i Andrzej Kryszak, a sekretarzem – Zofia Szelewska.
Radni seniorzy swoją pracę rozpoczęli bardzo profesjonalnie – od uchwalenia planu pracy na lata 2015 – 2017, a także od powołania zespołów (odpowiedników komisji przy radach miejskich, gminnych i miejsko – gminnych). W przypadku Rady Seniorów były to cztery zespoły: Równe Szanse, Zdrowy Senior, Senior Bezpieczny i Senior Aktywny. W ciągu dwóch lat Rada Seniorów przyjęła szesnaście uchwał, skierowała do władz gminy szesnaście wniosków i jedno zapytanie. – Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo koncentrowała swoje działania w wielu obszarach, tradycyjnie kojarzonych z osobami starszymi, tj. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, turystyka i kultura. Działalność Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo pod moim przewodnictwem uwrażliwiona była na potrzeby ludzi starszych, niepełnosprawnych, samotnych i innych potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji. Kierowane do burmistrza wnioski, zapytania i uwagi nie stanowiły listy roszczeń, były jedynie dowodem troski o czerniejewskich seniorów i chęci stworzenia im bardziej komfortowych warunków życia – podkreśla po dwóch latach przewodniczący Janusz Grzyb, podsumowując dwuletnią działalność senioralnego organu.
Wśród wniosków, kierowanych do władz miasta, zdecydowaną większość stanowiły apele o poprawę warunków życia osób starszych. Radni seniorzy apelowali m.in. o podjęcie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. w Żydowie, na drodze krajowej nr 15), usunięcie uschniętych drzew, zmianę czcionki na rozkładach jazdy autobusów i urzędowych tablicach ogłoszeń, stworzenie magnesów na lodówkę z numerami telefonów alarmowych, zlokalizowanie na terenie Czerniejewa i Żydowa ławek dla seniorów. Obok wielu wniosków, kierowanych do władz samorządowych, niemniej było działań praktycznych. Radni seniorzy organizowali i brali udział w licznych przedsięwzięciach, m.in. w spotkaniach tematycznych (np. z funkcjonariuszami policji z Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie, z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Gnieźnie, z księdzem egzorcystą, z zielarką), w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w warsztatach (artystycznych i kulinarnych), w kursie samoobrony, w imprezach i zabawach, piknikach i festynach, w wycieczkach i rajdach.
Postawiono na szeroko rozumiane współdziałanie, stąd Rada Seniorów podjęła współpracę z siedemnastoma podmiotami i organizacjami pozarządowymi, a także przedstawicielami jednostek publicznych i prywatnych firm m.in. z Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo, z gminnymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi, z proboszczami gminnych parafii, z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Radą Miasta i Gminy oraz Młodzieżową Radą Miasta i Gminy, z przedstawicielami służb mundurowych. Współpraca z wymienionymi organizacjami i instytucjami polegała przede wszystkim na przygotowywaniu imprez i spotkań dla seniorów oraz włączaniu się w różne inicjatywy zewnętrzne, podejmowane m.in. przez władze samorządowe i sołectwa. Nie można zapominać również o ważnych projektach, których głównym inicjatorem była właśnie senioralna rada: to chociażby wydanie książki pt. „Życie przemija, pamięć pozostaje”, będącej zbiorem wspomnieć byłych i obecnych mieszkańców gminy Czerniejewo.
– Dla większości członków zasiadanie w Radzie Seniorów było powodem do dumy; odbierali oni swoje powołanie jako formę uznania dla ich przeszłych lub aktualnych działań i aktywności. Można również powiedzieć, że dla większości naszych członków przynależność do rady stała się sposobem na przedłużenie własnej aktywności społecznej – mówił Janusz Grzyb. – Bardzo nam zależało, by traktować osoby starsze podmiotowo, by ich głos był rzeczywiście słyszalny oraz by zwiększyć poczucie wpływu osób starszych na własne życie i na współtworzenie społeczności lokalnej. Myślę, że dzięki znakomitej współpracy i zrozumieniu władz samorządowych i pozostałych współmieszkańców, nam się to udało – podsumowywał przewodniczący, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy wspierali działalność Rady Seniorów.
W obradach, podsumowujących dwuletnią pracę senioralnego organu, uczestniczyli goście, m.in. przedstawiciele władz Miasta i Gminy Czerniejewo, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji. Tego dnia nie zabrakło podziękowań i wyróżnień dla osób wspierających Radę Seniorów. Sami radni seniorzy również usłyszeli wiele słów uznania i podziękowań za zaangażowanie i chęć pracy na rzecz osób starszych, m.in. ze strony burmistrza Tadeusza Szymanka. – Niedawno odbywała się pierwsza sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, a już jest ostatnia. Czas szybko płynie, a im jesteśmy starsi, tym płynie szybciej. Myślę, że te dwa lata, które spędziliśmy razem przy wspólnej, ciekawej i bardzo owocnej, a jednocześnie służącej całemu społeczeństwu pracy pokazuje, że było warto. Naprawdę, te inicjatywy, które Państwo wykazywaliście i te działania, które miały miejsce dzięki Wam i z Wami, integrowały nie tylko społeczeństwo tzw. senioralne, ale wszystkich naszych mieszkańców. To powoduje, że chce się z Państwem pracować. Dla mnie te niecałe dwa lata pracy z Państwem okazały się świetnym doświadczeniem i były wielką przyjemnością – mówił włodarz Czerniejewa, zachęcając radnych seniorów do przystąpienia w szeregi organu w następnej kadencji.
Formalnie kadencja 2015 – 2017 mija dopiero 25 czerwca, jednak już na początku kwietnia Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oficjalnie ogłosi nabór kandydatów do Rady Seniorów na następne dwa lata. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie do 26 maja, natomiast 19 i 20 czerwca przeprowadzone zostaną wybory (w Czerniejewie i Żydowie). Sesja inauguracyjna nowej Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo wstępnie zaplanowana została 23 czerwca.
KINGA STRZELEC