Shadow

Ostatnie obrady w mijającej kadencji

Radni z Rady Miasta i Gminy Czerniejewo spotkali się 15 października na sesji, ostatniej w kadencji 2014 – 2018. Tego dnia czerniejewscy rajcy nie tylko podejmowali uchwały. Spotkanie stało się także doskonałym momentem na podsumowanie mijającego okresu i podziękowanie tym, którzy przez cztery lata wspierali organ stanowiący gminy.
**Jednym z pierwszych punktów obrad stało się wystąpienie Julity Rybak, skarbnika w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, która przedstawiła informację z wykonania gminnego budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku. Po tym radni zajęli się 2 uchwałami: w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy (PSZOK) oraz w sprawie wprowadzenia zmian do gminnego budżetu, obowiązującego w roku bieżącym (obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie). Następnie zgromadzonym przekazana została informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, dokonanej przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. W drugiej części, z racji tego, że były to ostatnie obrady w mijającej kadencji, sesja przybrała charakter uroczystej: przewodniczący Jan Kulpiński przedstawił sprawozdanie z działalności rady w minionej kadencji, a burmistrz Tadeusz Szymanek podsumował cztery lata działalności samorządu. Następnie wręczone zostały nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które otrzymali: z Przedszkola „Leśna Polana w Żydowie – Małgorzata Walery (dyrektor), Ewa Kamińska (wicedyrektor) i Jagna Szymańska (nauczyciel wychowania przedszkolnego); z Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie – Katarzyna Ciesielska (dyrektor) i Bożena Buczkowska (wicedyrektor); ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie – Agnieszka Sopolińska (pedagog), Edyta Łachowska (nauczyciel j. angielskiego) i Alina Jagodzińska (kierownik świetlicy szkolnej); ze Szkoły Podstawowej w Żydowie – Monika Pługowska (nauczyciel wychowania fizycznego) i Grażyna Kmiecikowska (nauczyciel j. polskiego). Chwilę po wręczeniu nagród nadszedł czas na pożegnanie. Radni podziękowali władzom miasta i gminy za wspólną pracę, a wszystkim osobom współpracującym – za zaangażowanie i wsparcie. Obrady zakończono wykonaniem wspólnej fotografii. Słowa podziękowania do radnych, ale też i wszystkich, którzy wspierali pracę samorządu, kierował także burmistrz Tadeusz Szymanek.
Skład Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w kadencji2014 – 2018 tworzyli: Jan Kulpiński – przewodniczący, Paweł Głowacki – wiceprzewodniczący, Marcin Cieślewicz, Wiesław Dziatkowiak, Stefan Feliniak, Halina Frejda, Elżbieta Gronowska – Wegner, Małgorzata Janiszewska, Tadeusz Kasprzak, Leszek Lisiecki, Anna Sanok, Jacek Siwka, Sebastian Stachowiak, Marek Tasiemski, Jarosław Trafny. (ks)