Shadow

Oświata powinna być przewidywalna


W poniedziałek, 10 października w 17 miastach wojewódzkich kraju przed Urzędy Wojewódzkie przyszli pikietować nauczyciele i rodzice, którzy obawiają się rewolucji w oświacie, którą PiS nazwa dobrą zmianą w edukacji. Pikietujący głównie protestowali przeciwko likwidacji gimnazjów. W pikiecie udział wzięła także delegacja nauczycieli ze szkół gnieźnieńskich i powiatu gnieźnieńskiego. Uczestnicy przekazali petycję, w której wyrażają swoje postulaty i obawy związane z reformą Zbigniewowi Hoffmannowi, wojewodzie wielkopolskiemu, którą w jego imieniu odebrała Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski. Po przeprowadzonej pikiecie Anna Brodnicka, prezes gnieźnieńskiego oddziału ZNP powiedziała, że w obliczu planowanych zmian w oświacie przez minister edukacji Annę Zalewską Związek Nauczycielstwa Polskiego postanowił ostro wyrazić swój sprzeciw przeciwko planowanej reformie, a efektem tego jest zorganizowanie w siedemnastu miastach wojewódzkich pikiet. Jednym z elementów sprzeciwu jest petycja, która została przekazana wojewodom tych miast wojewódzkich, w której zostały zawarte postulaty i obawy dotyczące reformy. W Poznaniu przed Urzędem Wojewódzkim pikietę poprowadziła Joanna Wąsala, prezes okręgu wielkopolskiego ZNP. (…)