Shadow

Otwarcie i prezentacja zmodernizowanego CK „Scena to dziwna”

Zakończono roboty budowlane prowadzone w ramach programu „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie, polegające na gruntownej przebudowie budynku i częściowej zmianie sposobu użytkowania terenu wokół „eSTeDe”. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 9 mln 663 tys. 800 zł.
W piątek, 22 stycznia został oddany do użytku budynek CK „eSTeDe” w Gnieźnie. Pierwsze zajęcia sekcji mają ruszyć już w marcu. W oficjalnym otwarciu i prezentacji wzięli udział m.in. parlamentarzyści: senator Paweł Arndt, poseł Paulina Hennig-Kloska, poseł Tadeusz Tomaszewski i poseł Zbigniew Dolata, radni powiatowi na czele z przewodniczącym rady Dariuszem Pilakiem, dyrektorzy i pracownicy centrum kultury, których powitali: starosta Piotr Gruszczyński i dyrektor „eSTeDe” Ewa Przybylska. Dyrektor podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w prace remontowe, a starosta poinformował, że roboty budowlane obejmowały przebudowę całej infrastruktury technicznej, nowe instalacje wewnętrzne, nową zewnętrzną instalację elektryczną oraz zmianę układu funkcjonalnego wnętrz.
– Pierwotnie zakładano, iż wartość całego projektu, czyli przebudowy, rozbudowy i częściowo nowego zagospodarowania terenu wyniesie prawie 5,5 mln zł. Pierwsze roboty w „eSTeDe” rozpoczęły się już w marcu 2018 roku, lecz na skutek problemów wewnętrznych i nieprawidłowo prowadzonych robót, wykonawca odstąpił od umowy z Centrum Kultury „Scena to dziwna” i zszedł z placu budowy. Po dokonaniu przez inwestora inwentaryzacji okazało się, że nie tylko, wiele robót wykonanych do tej pory przez wykonawcę jest niezgodnych z zatwierdzonym projektem i zasadami sztuki budowlanej, ale również, że spory ich zakres nie został zrealizowany. W dniu 30 marca 2020 roku teren budowy przejęła firma GRINBUD, która większość robót zakończyła w grudniu ubiegłego roku. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł ponad 9,6 mln zł – poinformował starosta gnieźnieński. W przebudowywanym obiekcie powstały nowe pomieszczenia, takie jak: studio nagrań, dwie sale prób, sala wystaw, sala konferencyjna, hol-czytelnia, sala tańca, sala capoeira, sala tańca ludowego, sala teatralno-kinowo-projekcyjna wraz z reżyserką, sceną i zapleczem, a także „Dom głosu i dotyku”, „Dom fotografii/multimedialny”, gablota historyczna, sala – gimnastyka, sala nordic walking i przebieralnia, sala historii/garnizon, „Dom budowania kreatywnego”, „Dom orkiestry”, „Dom chóru”, czy „Dom baletu”.
Wyremontowano ponadto wokół budynku widownię amfiteatru na 400 osób i zamontowano nowe urządzenia („Fabryka piasku”, siłownia czy nowe ławeczki) na terenie ogrodu i przed budynkiem. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4.4 Środowisko, Działania: 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania: 4.4.1 Inwestycjawobszarze dziedzictwakulturowego regionu. (bk)