Shadow

Otwarcie Klubu Dziecięcego „Kolorowy Domek” w Żydowie

Drugiego czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego „Kolorowy Domek” w Żydowie. Gmina Czerniejewo otrzymała z Resortowego Programu MALUCH+ na budowę klubu dotację w wysokości 750 tys. zł, natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w wysokości 1 mln 111 tys. 971,88 zł przeznaczone m.in. na wyposażenie klubu i plac zabaw oraz częściowe bieżące funkcjonowanie placówki.
W uroczystości m.in. udział wzięli: Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, w imieniu Marszałka Wojewódzkiego Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, Grażyna Kulpińska, zastępca burmistrza, skarbnik Julita Rybak, Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z radnymi: Małgorzatą Janiszewską i Agnieszką Stefaniak, Janusz Grzyb, przewodniczący Rady Seniorów, dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Czerniejewo: Beata Maciejewska, Henryk Czernecki, Katarzyna Ciesielska i Jagna Szymańska, Izabela Jesiak, kierownik Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie, Ewelina Piekarska, zastępca kierownika M-GOPS w Czerniejewie, Łucja Nowak, sołtys Sołectwa Żydowo, Krzysztof Prus, proboszcz parafii Żydowo oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo związani z utworzeniem i funkcjonowaniem klubu. Zaproszeni goście złożyli gratulacje burmistrzowi oraz Annie Maciejewskiej, kierowniczce Klubu, która odczytała obecnym list gratulacyjny Wojewody Wielkopolskiego. Proboszcz miejscowej parafii dokonał poświecenia obiektu.
Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci uczęszczających do klubu. Utworzenie kolejnej jednostki sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 było możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz wkładu własnego gminy. Z Resortowego Programu MALUCH+ na budowę klubu Gmina Czerniejewo otrzymała dotację w wysokości 750 tys. zł, natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020; Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi dofinansowanie w wysokości 1 mln 111 tys. 971,88 zł przeznaczone m.in. na wyposażenie klubu i plac zabaw oraz częściowe bieżące funkcjonowanie placówki. Dzięki powyższemu dofinansowaniu oprócz pięknego i nowoczesnego w pełni wyposażonego budynku oraz placu zabaw dzieci mają dodatkowo zapewnione zajęcia z rytmiki, zajęcia logopedyczne i wsparcie psychologa. Klub Dziecięcy „Kolorowy Domek” w Żydowie funkcjonuje od 16 listopada 2020 roku, jednak dopiero 2 czerwca 2021 r. – z uwagi na sytuację epidemiologiczną – odbyło się uroczyste otwarcie tej placówki. (obk)