Shadow

Otwarcie parku w Szczytnikach Duchownych

W niedzielę, 14 listopada odbył się festyn w Szczytnikach Duchownych. W ten sposób mieszkańcy świętowali otwarcie parku, który jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Park od lat jest systematycznie porządkowany i urządzany przez mieszkańców.
W uroczystym otwarciu parku udział wzięła Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno, Jarosław Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz radni Gminy Gniezno. W tym roku dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zrealizowano projekt pn. „Czy jesteś mały, czy duży, nasz park każdemu służy”. Zagospodarowanie terenu parku w Szczytnikach Duchownych w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Pozyskano dofinansowanie wysokości 37 tys. 500 zł. Z tej puli zakupiono urządzenia zabawowe, stoły do gry, itp. Z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli 35 tys. zł na budowę pomieszczenia gospodarczego – domku. Oprócz tego z budżetu gminy dodano na cele parku 10 tys. zł. Nieoceniony jest wkład własny mieszkańców, ich praca i zaangażowanie w samą realizację projektu i zorganizowanie festynu. Szczególne podziękowania i gratulacje dla Magdaleny Bartkowiak, przewodniczącej Grupy Odnowy Wsi i zarazem sołtysa Szczytnik Duchownych, KGW „KURA” z Bożeną Majewską na czele oraz harcerzom z drużyny Buków i wszystkim mieszkańcom, którzy do lat przyczyniają się do rozwijania i upiększania terenu parku. (obk)