Shadow

Otwarcie pierwszego Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wicewojewoda Aneta Niestrawska uczestniczyła w konferencji inaugurującej otwarcie pierwszego Biura Regionalnego Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w stolicy Wielkopolski. Wśród zaproszonych gości obecni byli wiceprezes rady ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wiceminister, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.
Oferta agencji, dotycząca rozwoju zasobów ludzkich, wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej oraz wspierania działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw trafia w idealne miejsce. Wielkopolska, pod względem wartości PKB na mieszkańca jest od lat na trzecim miejscu spośród czterech regionów, które wypracowują więcej od średniej krajowej; 80 procent tego PKB wytwarzają prywatne firmy. Wśród nich aż 17 300 podmiotów gospodarczych to małe i średnie przedsiębiorstwa – mówiła wicewojewoda podczas otwarcia biura. – Mocne strony Wielkopolski, to dogodne położenie komunikacyjne, wysoki poziom przedsiębiorczości, w tym duże zaangażowanie kapitału zagranicznego, znaczny potencjał produkcyjny sektora MSP, znakomita wydajność rolnictwa, dobrze rozwinięte usługi oraz wysokie kwalifikacje pracowników przy relatywnie niskim koszcie pracy – dodała. Inicjatywa powstania pierwszego regionalnego oddziału wynika z potrzeby bycia bliżej przedsiębiorców.
Nowe biuro będzie odpowiadało m.in. za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących agencji dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej. Wspierać będzie także przedsiębiorstwa w okresowych trudnościach poprzez prowadzenie punktu informacyjnego dla nowego działania finansowego z funduszy unijnych – POWER, czy też opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Wicewojewoda podziękowała też prezes PARP za decyzję o otwarciu w Poznaniu Biura Regionalnego Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Bezpośrednie wsparcie kluczowej instytucji, odpowiedzialnej za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców, będzie od dziś kolejnych atutem Wielkopolski – podsumowała Aneta Niestrawska. (obk)