Shadow

Otwarcie ulicy Objazdowej w Czerniejewie

W środę, 14 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie ulicy Objazdowej w Czerniejewie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerniejewo, łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej”.
W ramach inwestycji wybudowano drogę wraz z odwodnieniem o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m i długości 365,35 m oraz chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym z kostki betonowej o szerokości 2 m, który łączy się z istniejącym ciągiem pieszo – rowerowym w ul. Poznańskiej. Ponadto wykonane zostało oświetlenie uliczne oraz pozostała infrastruktura towarzysząca, tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa i gazowa (wszystkie z przyłączami). Powyższe sieci stanowiły nieodzowny element budowy drogi, ponieważ docelowo będą służyły obsłudze działek inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, leżących wzdłuż ulicy Objazdowej. Kosz zadania to ok. 3,4 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja pierwsza w wysokości 1 453 819,48 zł. Pozostałą kwotę stanowiły środki budżetowe Gminy Czerniejewo w wysokości 1 943 681,62 zł. Inwestycję zrealizował Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa. Co warte uwagi, na zrealizowanie inwestycji wykonawca miał czas zgodnie z umową do 6 września 2023 r., jednak dzięki sprawnemu prowadzeniu robót budowlanych udało się skrócić ten czas o trzy miesiące.Oficjalne oddanie nowej drogi do użytku odbyło się w środę, 14 czerwca. Sam moment „otwarcia” odbył się w dość niecodziennej scenerii, przy udziale zarówno najstarszych uczestników ruchu drogowego – seniorów, jak i najmłodszych – przedszkolaków oraz dzieci z Klubu Malucha. (oks)
/Fot. UMiG Czerniejewo/