Shadow

Otwarto VR INKUBATOR w Fałkowie

Budynek, oprócz wyjątkowej estetyki, będzie przede wszystkim miejscem inkubacji, spotkań i rozwoju przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie ma bardzo istotne znaczenie dla gospodarczego rozwoju całego regionu. Na oficjalnym otwarciu w zeszłym tygodniu pojawiło się wielu przedstawicieli biznesu i władz samorządowych.
Projekt VR Inkubator – zaprojektuj swój biznes, to wspólne przedsięwzięcie DC Centrum sp. z o.o. oraz MTD Consulting Marcin Król. Budowa Inkubatora została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. Głównym celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez poprawę jakości infrastruktury instytucji otoczenia biznesu – budowę budynku biurowego będącego „inkubatorem przedsiębiorczości” oraz świadczenie kompleksowych usług wsparcia MŚP. Budynek VR Inkubatora powstał w Gminie Łubowo, jednak swym działaniem wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w powiecie gnieźnieńskim, a w dalszej perspektywie w całym regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 9 164 225,45 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwota 5 622 494,83 zł. VR Inkubator jest miejscem powstawania i rozwoju biznesu poprzez możliwość korzystania z licznych usług doradczych i szkoleniowych oraz nowoczesnej zróżnicowanej przestrzeni. Powierzchnia użytkowa VR inkubatora to ponad 1 400 m kw. Szeroka oferta Inkubatora pozwoli na kompleksowe wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorstw, a jego nowoczesne wnętrze będzie odpowiednią lokalizacją także dla doświadczonych firm działających w regionie. Idea zakłada zapewnienie przedsiębiorcom komfortowego miejsca pracy oraz przestrzeni współpracy, wymiany idei, transferu wiedzy. Inkubator ma z założenia wywierać wpływ na rozwój przedsiębiorczego klimatu lokalnego rynku, przyczyniając się do wzmocnienia regionalnej gospodarki.
Na poziomie 0 znajdują się dwa pomieszczenia dedykowane działaniom technologicznym, tzw. sale VR. Pełnią również rolę sal konferencyjnych. Możliwe jest uzyskanie jednego dużego pomieszczenia o powierzchni ponad 150 m kw. Poziom 1 to dwa obszary open space, jeden o wielkości 190 m kw., drugi 82 m kw., a także trzy salki konferencyjne wyposażone w projektory multimedialne. Na poziomie 2 zostaną ulokowane zamknięte przestrzenie biurowe, typu gabinet o wielkości 30-40 m kw. Znajduje się tu również archiwum. Inkubator będzie ściśle związany z powstającą w Fałkowie strefą ekonomiczną, zresztą będzie znajdować się po drugiej stronie drogi ekspresowej S5. – Decyzja, o którą ubiegał się wójt Andrzej Łozowski, a więc powstanie strefy ekonomicznej, przynosi rezultaty. Najpierw mieliśmy wsparcie budowy samej strefy, uzbrojenie. To spowodowało, że tym terenem interesują się różne podmioty. Chcemy, aby takie obiekty, jak inkubator przedsiębiorczości, powstawały na terenie Wielkopolski. Będzie on wspierał przedsiębiorców, którzy w tej strefie zaistnieją – przyznał Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, podczas podpisania umowy o dofinansowanie projektu. – Inkubator to bardzo prestiżowa sprawa, nie tylko dla gminy, ale całego regionu. Inkubator będzie zajmował się podnoszeniem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także pomagał w założeniu własnego biznesu. W połączeniu ze strefą będzie to dawało dobre warunki dla biznesu. Inkubator będzie miał duże zastosowanie dla szerokiego spektrum społeczeństwa – wyjaśnił Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo.
W ramach VR Inkubatora zadbano również o salę rekreacji, w której możliwe będzie chwilowe oderwanie się od pracy i skorzystanie ze sprzętu sportowego, a także salę odpoczynku, w której obowiązywać będzie całkowita cisza. W budynku znajduje się obszerna część socjalna składającą się ze stołówki, jadalni oraz tarasu wyposażonego w stoliki i krzesła. VR Inkubator będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, w obiekcie znajdować się będzie pokój rodzica z dzieckiem, w przypadku konieczności zabrania dziecka do pracy. (obk)