Shadow

Oznakowano mogiły Powstańców Wielkopolskich

W niedzielę, 19 grudnia po raz drugi w 2021 roku odbyło się w gminie Kiszkowo znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich. Uhonorowanie grobów nastąpiło z inicjatywy organizacji społecznej Herosi Wolności.
Członkowie Herosów Wolności zakupili trwałe emblematy z napisem Powstaniec Wielkopolski, które zostały zamontowane na mogiłach osób biorących udział w tym narodowym zrywie wyzwoleńczym. Tabliczki zostały umieszczone za zgodą rodzin, które na co dzień opiekują się grobami swoich bliskich. Udało się oznaczyć 5 grobów powstańczych: Kazimierza Kwapiszewskiego (w Kiszkowie), Stanisława Podlewskiego (w Łagiewnikach Kościelnych), Ignacego Występskiego (w Łagiewnikach Kościelnych), Wincentego Radeckiego (w Łagiewnikach Kościelnych), Michała Mellera (w Łagiewnikach Kościelnych). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, przedstawiciel OSP Kiszkowo, grupa Herosi Wolności, przedstawiciele Urzędu Gminy w Kiszkowie, mieszkańcy oraz rodziny zmarłych Powstańców Wielkopolskich, a także uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy.
Spotkanie przygotowali: Beata Tubacka-Zielińska oraz Jerzy Kopecki. Biogramy powstańców opracowała Ewa Alicja Slomska z Genealogia Powstańców Wielkopolskich. Urząd Gminy w Kiszkowie apeluje do mieszkańców gminy, którzyposiadają informacje i dokumenty, poświadczające udział swych przodków w Powstaniu Wielkopolskim, aby skontaktowali się z urzędem. Oznakowanie nagrobków upamiętnienia zmarłych powstańców, którzy w latach 1918-1919 brali udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych przywraca pamięć o postaciach i wydarzeniach, które zatarły się być może w pamięci na przestrzeni ostatnich lat. Może być również przyczynkiem do prowadzenia osobistych poszukiwań informacji historycznych i genealogicznych. (o/kar)