Shadow

„Ożyje” miejski monitoring w Trzemesznie


Mimo że Gmina Trzemeszno zainwestowała w 12 kamer rozmieszczonych na terenie gminy ponad283 tys. zł, dotychczas system monitoringu był „martwy”. Nikt na bieżąco nie śledził tego, co rejestrują kamery. Ma to się zmienić już w maju.
Sama koncepcja stworzenia systemu monitoringu w Trzemesznie powstała w 2012 roku, w kolejnych latach rozpoczęto jej realizację. W 2013 roku wyposażono Centrum Dozoru, które zlokalizowano w budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie oraz zainstalowano dwie kamery.**Obecnie system składa się z 12 kamer, które znajdują się na: budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja, budynku przychodni lekarskiej na ul. Langiewicza, targowisku miejskim przy ul Mogileńskiej, słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ulic: Mogileńska, Piastowska i 22 Stycznia, na placach: Kosmowskiego, Kilińskiego, św. Wojciecha, Powstańców oraz na ul. Chrobrego i skwerze przy dworcu PKP. Dwie kamery zainstalowano w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie na punkcie widokowym w Dusznie. Według opracowanej koncepcji docelowo przewiduje się montaż aż 27 kamer. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna zapewnia, że w maju ruszy bieżąca obsługa monitoringu. – Jeszcze w kwietniu będzie ogłoszony nabór na stanowisko do spraw obsługi monitoringu. Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, gmina także podejmie działania w kierunku pozyskania z grona osób bezrobotnych czy w ramach PFRON dodatkowych osób, które pozostawałyby pod nadzorem tego pracownika – informuje D. Jankowski. W zeszłym roku dostosowano centrum monitoringu do tego zadania poprzez stworzenie osobnego wejścia niezależnego od komisariatu policji. Do dyspozycji centrum są obecnie dwa pomieszczenia o powierzchni ok. 30 m kw. – Ilość kamer niewątpliwie uzasadnia potrzebę, aby ten podgląd był realizowany systematycznie i na bieżąco. Jesteśmy przekonani, że będą tego pozytywne efekty – podkreśla wiceburmistrz Trzemeszna. Pracownik, który będzie zajmował się monitoringiem, będzie pozostawał w kontakcie z wieloma służbami i instytucjami, aby bezpośrednio reagować na zdarzenia. – Myślę tutaj nie tylko o komisariacie policji w Trzemesznie, ale także ze strażą pożarną, podstacją pogotowia czy innymi służbami, jak chociażby spółka Remondis – wylicza D. Jankowski. W tym roku w budżecie gminy jest zapisane 100 tys. zł na zamontowanie kolejnych kamer. Wstępnie wybrane lokalizacje to dwie kamery w Parku Baba w Trzemesznie oraz na pl. św. Wojciecha. Lokalizacje te zostały wskazane ze względu na planowaną rewitalizację obu tych miejsc. Byćmoże środków wystarczy na jeszcze jedną kamerę. Osobno w budżecie gminy przewidziano ponad 20 tys. na zatrudnienia pracownika obsługi monitoringu. Etat ten będzie umiejscowiony w strukturze Urzędu Miejskiego. Wiceburmistrz nie chce ujawniać szczegółów godzin pracy osoby odpowiedzialnej za monitoring. Podkreśla jednak, że szczególny nacisk będzie położony na aktywny monitoring w czasie weekendu.
RENATA PAŁUCKA