Shadow

Pamięć o bohaterze

{CAPTION}
Piętnaście lat temu w listopadzie gimnazjum w Witkowie otrzymało zaszczytne imię Adama Borysa. Każdego roku uroczyste świętowanie Dnia Patrona szkoły w szczególny sposób wpisuje się w kalendarz wydarzeń . Również w tym roku, 30 listopada, społeczność szkoły wraz z gośćmi wspólne uczciła pamięć patrona. Uroczystość rozpoczął dyrektor witając gości, m.in. Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, zastępcę burmistrza Łukasza Scheffsa, przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Jóźwika, prof. Bronisława Borysa, syna patrona oraz dyrektorów miejscowych placówek oświatowych.
W swoim wystąpieniu Marian Łukowski, dyrektor placówki przybliżył sylwetkę patrona, a także wiele uwagi poświęcił działalności szkoły; sukcesom, przedsięwzięciom, akcjom , które służą realizacji wartości, jakie przyświecały Adamowi Borysowi. Duchowy testament Adama Borysa z pewnością nie jest obcy najlepszymuczniomszkoły, którzy właśnie w tym szczególnym dniu otrzymali stypendium burmistrza gminy i miasta. Galę wręczenia stypendiów poprowadziła wicedyrektor szkoły, Arleta Bekas. Najwyższe wyróżnienia otrzymali – Nadia Fatyga z kl. IIIb, Weronika Janowicz z kl. IIIb, Mateusz Roszkowiak z kl. IIIb, Karolina Jareska z kl. IIe, Julia Musidlak z kl. IIe, Julia Soszyńska, z kl. IIe, Julia Szymańska z kl. IIa, Bartosz Szcześniak z kl. IIb, Mateusz Krause z kl. IIIc, Gabriela Nowacka z kl. IIb, Julia Drzewiecka z kl. IIc, Patrycja Grabarczyk z kl. IIIb.Nagrodzonym gratulowali dyrektor, burmistrz, a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. W imieniu wyróżnionych wystąpił Bartosz Szcześniak, który podziękował nauczycielom za twórczą inspirację , a rodzicom za wyrozumiałość, trud i ogromne pokłady miłości. Dzień Patrona był także okazją do podziękowań skierowanych do Sylwii Kuczyńskiej, która przez minione 3 lata pełniła funkcję sekretarza w Radzie Rodziców. Dyrektor podkreślił sumienność i zaangażowanie S. Kuczyńskiej. Goście, nauczyciele i uczniowie obejrzeli następnie widowisko słowno – muzyczne pt. „O wolność, o honor, o kraj…”. Wszyscy przenieśli się w czasy powstania warszawskiego, na barykadę. Tam właśnie młodzi artyści recytowali wiersze o powstańcach, czytali autentyczne listy z tamtych czasów, wczuwali się w rolę powstańców w ogarniętym wojną mieście. Po spektaklu głos zabrał prof. Bronisław Borys, który podziękował młodym artystom za piękny przekaz, a także podzielił się refleksją na temat swojego ojca. Życzył sobie, uczniom i nauczycielom, aby jeszcze wiele razy była okazja do kultywowania pamięci o patronie w takim gronie i przy takiej okazji. (es)