Shadow

Pamięci Ofiar Katyńskich

13 kwietnia 1943 roku Niemcy na konferencji prasowej w Berlinie podali informację o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do popełnienia tej zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach, kiedy Michaił Gorbaczow w kwietniu 1990 roku przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. Łącznie zgładzono prawie 22 tysiące naszych rodaków. Polscy patrioci, oficerowie, policjanci, lekarze, naukowcy, prawnicy, duchowni i inni zginęli od strzału w tył głowy.
Dla uczczenia pamięci wszystkich zamordowanych przez NKWD, a szczególnie mieszkańców dawnego powiatu witkowskiego, 13 kwietnia delegacja władz samorządowych: Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo oraz Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa, ks. prałat Florian Cieniuch, ks. prefekt Julian Wawrzyniak oraz przedstawicie placówek oświatowych złożyła symboliczne wiązanki kwiatów i zapaliła znicze.**Uroczystość odbyła się przy pomniku Pamięci Ofiar Katyńskich Ziemi Witkowskiej, na witkowskim cmentarzu. Znicze zapłonęły również przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz przy tablicy upamiętniającej postać Stanisława Marcelego Połczyńskiego, oficera, organizatora i dowódcy ochotniczej kompanii witkowskiej, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku.**
Ponadto gen. bryg. pil. Wojciech Pikuła wraz z dowódcami jednostek garnizonu Powidz, 13 kwietnia oddali hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i złożyli symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze przy pomniku Pamięci Ofiar Katyńskich Ziemi Witkowskiej także na cmentarzu w Witkowie.
Natomiast w niedzielę, 11 kwietnia, po odprawionej mszy św. Miłosierdzia Bożego hołd pomordowanym ofiarom zbrodni sowieckiej oddali również członkowie Zgrupowania Historycznego Kompani Witkowskiej z Grzegorzem Musielakiem, prezesem zgrupowania na czele. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskich uczcili apelem pamięci, wartą światła, zapalono 38 zniczy przy symbolicznym grobie-pomniku, który odsłonięto w ubiegłym roku z inicjatywy właśnie tego Zgrupowania Historycznego. W intencji każdej wyczytanej ofiary, która została zamordowana w Katyniu, a była związana z dawnym powiatem witkowskim, Witkowem, Czerniejewem, Mielżynem, Miroszką, Powidzem, Ostrowitem Prymasowskim, Skorzęcinem, Jarząbkowem, Charbinem,Niechanowem, Arcugowem, Pawłowem i innych przyległych miejscowości witkowianie zapalili znicze, niektórzy ubrani w rekonstrukcyjne mundury jeńców, bez odznaczeń i stopni wojskowych. (es)