Shadow

Pamiętają o patronie

{CAPTION}
W czwartek, 13 października w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie obchodzono Święto Edukacji Narodowej. Apel z tej okazji został przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczycieli: Mikołaja Krygiera oraz Sławomira Zakrzewskiego. W uroczystości uczniom, kadrze nauczycielskiej i dyrekcji placówki towarzyszyli goście, m.in. Grażyna Kulpińska – wiceburmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Aleksander Stamm i Andrzej Kryszak – radni z Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, Lilianna Doradzała – Kowalewska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo, a także Renata Pawlak – przewodnicząca Rady Rodziców.
W trakcie uroczystego apelu Henryk Czarnecki – dyrektor placówki odebrał ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum, zwracając jednocześnie uwagę na to, że jest to najprawdopodobniej ostatnie pasowanie na gimnazjalistę. W swoim przemówieniu dyrektor dziękował również zebranym za zaangażowanie w proces opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy. Podczas uroczystości wspominano również historię powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz wkład patrona tutejszego zespołu szkół – księdza Onufrego Kopczyńskiego – w rozwój badań nad polską gramatyką. (…)