Shadow

Pamiętali o Żołnierzach Wyklętych

W niedzielę, 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbyły się uroczystości patriotyczne, wystawy i wydarzenia kulturalne tematycznie związane z obchodami. O tej rocznicy pamiętano także w gminie Witkowo.
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, to święto żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli o suwerenność Państwa Polskiego. Ustanowiono je na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.W gminie Witkowo obchody odbyły się tradycyjnie przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, a uświetniła je modlitwa poprowadzona przez księdza kan. Franciszka Jabłońskiego, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie oraz księdza prefekta Juliana Wawrzyniaka. Przybyłe władze samorządowe na czele z Marianem Gadzińskim, burmistrzem gminy i miasta Witkowo i Markiem Wiatrowskim, zastępcą burmistrza, radnymi Rady Miejskiej Witkowa z jej przewodniczącym Piotrem Jóźwikiem, Alicją Wentland, sekretarzem gminy i miasta, dyrektorami placówek oświatowych, delegacjami instytucji pozarządowych, młodzieżą szkolną oraz zaproszonymi gośćmi złożyły symboliczne wiązanki kwiatów. Ponadto kościele pw. św. Mikołaja w Witkowie odprawiona została msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych. (es)