Shadow

Pamiętano o powstańcach w Trzemesznie

W piątek, 28 grudnia w 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, o g. 11 przed gmachem Urzędu Miejskiego w Trzemesznie rozpoczęły się uroczyste obchody tego wyjątkowego święta. Na budynku urzędu przy ul. 1 Maja zawisły flagi biało-czerwone oraz baner przypominający, iż w tym właśnie budynku sto lat temu w czasie powstania zlokalizowano magazyn broni, kuchnię polową i punkt kwaterunkowy.
Uczestników uroczystości powitał Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna. Kwiaty pod tablicą upamiętniającą Hieronima Nowakowskiego – pierwszego burmistrza Trzemeszna w odrodzonej Polsce złożył Krzysztof Dereziński, obecny burmistrz Trzemeszna. Następnie wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty w miejscach pamięci narodowej poświęconych Powstańcom Wielkopolskim. Dalsza część obchodów odbyła się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, gdzie zorganizowano uroczystą sesję Rady Miasta. Nim jednak radni rozpoczęli obrady, dla wszystkich gości wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 2 w Trzemesznie im. Misia Uszatka. Patriotyczny program w wykonaniu najmłodszych mieszkańców gminy Trzemeszno został nagrodzony gromkimi brawami oraz słodkościami. Zarówno K. Dereziński jak i Benedykt Nitka, przewodniczący rady Miejskiej Trzemeszna złożyli gratulacje dzieciom i ich wychowawczyniom: Ewie Popowskiej i Małgorzacie Winiarskiej. Już podczas obrad referat na temat udziału trzemesznian w powstaniu wielkopolskim przedstawił dr Andrzej Leśniewski. Rada Miejska przez aklamację przyjęła okolicznościową uchwałę, przygotowaną przez Dariusza Jankowskiego. Napisano w niej m.in.„Doceniając ofiarę życia, patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców wielkopolskich, przywołujemy pamięć trzemeszeńskiej kompanii (…) Świadomi powagi dziejowego momentu wydajemy dzisiejsze oświadczenie na chwałę naszych zasłużonych antenatów oraz ku pamięci współczesnych”. W treści uchwały zostali także wymienieni główni bohaterowie powstańczych wydarzeń w Trzemesznie. Już po zakończeniu sesji Krzysztof Dereziński podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystości wręczając w asyście B. Nitki i Agnieszki Bartz, wiceprzewodniczącej RM wszystkim obecnym w sali okolicznościowe medale z wizerunkiem Jędrzeja Moraczewskiego, urodzonego w Trzemesznie pierwszego premiera Rzeczypospolitej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.Delegacja trzemeszeńskiego samorządu licząca 25 osób udała się do Gniezna na Sejmik Ziemi Gnieźnieńskiej, gdzie gród Kilińskiego reprezentował artystycznie Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”.
RENATA PAŁUCKA