Shadow

Pani prezes Karina chwali się strażakami

W poniedziałek, 30 sierpnia obradowała Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w Witkowie. Jednym z punktów posiedzenia był wyjazd radnych tej komisji do Ochotniczej Straży Pożarnej wSkorzęcinie, gdzie prezesem jest Karina Wawrzyniak. Radni pytali o wiele spraw związanych z działalnością i potrzebami tej jednostki.
Zdaniem Kariny Wawrzyniak wyposażenie OSP Skorzęcin jest dobre, ale nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Skorzęcińska straż dysponuje dwoma samochodami pożarniczymi, jednym Jelczem gaśniczym, ciężkim z roku 2000, wyjazdowym do akcji gaśniczych i miejscowych zagrożeń. Drugie auto, lekkie Lublin z 1998 roku, służy do różnych wyjazdów, m.in. w ostatnim czasie strażacy dowozili nim mieszkańców gminy Witkowo na szczepienia covid, jeżdżą nim również na szkolenia i spotkania integracyjne. Ponadto na stanie posiadają najważniejsze sprzęty, które warto wymienić: zestaw narzędzi hydraulicznych Weber zakupiony ze środków gminnych i KSRG Warszawa oraz dotacji PZU, mundury bojowe, hełmy, buty skórzane i gumowe, rękawice i kominiarki, to wyposażenie osobiste strażaka. Agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe i pływające, pilarki do drewna i betonu, pilarka na wysięgniku, maszt oświetleniowy, najaśnice, drabiny nasadkowe i aluminiowe, torby medyczne z pełnym wyposażeniem, wentylator oddymiający, prądownice, węże pożarnicze i wiele innego drobnego sprzętu – to wyposażenie jednostki.  Ogółem w tej jednostce jest 41 strażaków, z tego 23 czynnych mogących brać udział w akcjach ratowniczych, 9 kierowców, 5 dowódców, 8 ratowników KPP. (es)