Shadow

Panie górą w Niechanowie. Pierwsza sesja nowo wybranej rady

Spokojnie minęła pierwsza po referendum sesja nowej Rady Gminy Niechanowo.
Poniedziałkowe, 15 czerwca, popołudniowe obrady rozpoczął radny-senior Józef Fabiszak. Jeszcze przed sesją wójt niechanowskiej gminy Szymon Robaszkiewicz stwierdził, że ma nadzieję na dobrą współpracę. – To też kontynuacja wszystkich tych zadań i zamierzeń, które chcemy zrobić dla mieszkańców naszej gminy przez najbliższe trzy i pół roku. Dlatego wielkie pokłady nadziei na współpracę z obecną radą. Mam nadzieję, że to wszystko się dobrze poukłada i nabierzemy tego tempa, które powinno być od samego początku. To, co przez ostatnie miesiące przeżyłem i czego doświadczyłem na własnej skórze, nie spodziewałbym się po osobach, z którymi wcześniej współpracowałem. Teraz nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Będę prosił radę, by przychyliła się do głosów mieszkańców, żeby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych.
Komisarz Czesław Krzywdziński, pełniący od 22 maja do tej pory funkcję rady, przekazał informację na temat gminy oraz podziękował za współpracę i życzliwość podczas pełnienia funkcji komisarza, a także życzył pomyślnych obrad. Wójt niechanowskiej gminy podziękował komisarzowi za osobiste zaangażowanie w czasie podejmowania jednoosobowo trudnych decyzji. Między innymi bardzo spokojnie przebiegało wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego, dokonane przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Marlenę Andrzejewską, która wcześniej podzieliła się informacją na temat przedterminowych wyborów do Rady Gminy Niechanowo. Po złożeniu ślubowania przez radnych, po wyborze i ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej, której przewodniczyła Marzena Kotula (w komisji tej znaleźli się też Ryszard Hęś i Bartosz Dudziak), przyszedł czas na wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Jako kandydata na przewodniczącego Rady Gminy Niechanowo, Rafał Rekruciak przewodniczący „Razem dla Gminy Niechanowo” (ten klub posiada wszystkich 15 radnych w RG Niechanowo) zgłosił Bożenę Jaworską, która w tajnym głosowaniu uzyskała 9 głosów, a przy wyborze wiceprzewodniczącego 11 radnych poparło kandydaturę Teresy Bartz.
Podczas obrad sprawnie przebiegły wybory komisji stałych niechanowskiej rady. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Jacka Gadeckiego, a w składzie tej komisji znaleźli się też: Józef Fabiszak i Katarzyna Szeląg. Monika Majewska szefować będzie Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Spraw Socjalnych i Samorządowych, w której składzie są także: Marzena Kotula, Mieczysław Góralczyk i Przemysław Janaszak. Komisję Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług tworzą: Teresa Bartz (przewodnicząca), Bożena Jaworska, Bartosz Dudziak i Dawid Kaźmierczak. Pracami Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Żywnościowej pokieruje Ryszard Hęś, a w jej składzie znaleźli się również: Roman Prusinowski, Rafał Rekruciak i Marcin Skweres. Marzena Kotula jako przewodnicząca pokieruje Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, a członkami tej komisji zostali: Monika Majewska, Jacek Gadecki i Mieczyław Góralczyk. W przerwie obrad nowa przewodnicząca przyznała, że sesje odbywać się będą w godzinach popołudniowych: – Mieszkańcy domagają się tego, więc będziemy starać się, by na życzenie mieszkańców sesje odbywały się właśnie o tej porze. Na razie nie jest ustalony jeszcze termin kolejnej sesji.
Na koniec obrad poseł Tadeusz Tomaszewski złożył gratulacje radnym i wręczył odpowiednie listy okolicznościowe. – To ważne wydarzenie w życiu mieszkańców naszej gminy. Po raz pierwszy po 1990 roku radą dowodzić będą panie. Gratulacje dla radnych i pań przewodniczących. Jestem przekonany, że każdemu z nas, pełniącym funkcje publiczne przyświeca chęć wspólnego działania dla mieszkańców naszej „różanej” gminy. Pod koniec sesji zabrał też głos wójt gminy Niechanowo Szymon Robaszkiewicz: – Chcę pogratulować wszystkim państwu. Obiecuję współpracę, szeroko rozumianą. To podwójna motywacja do pracy. Dla gminy to trudny czas, gdyż każdy wie, w jakiej sytuacji znajduje się gmina. Realizujemy plan odnowy gminy, by postawić ją „na nogi”. Wspólna praca spowoduje to, że osiągniemy niejeden sukces i tego życzę państwu, sobie i mieszkańcom. Ciężka praca przed nami. JAROSŁAW WALERCZAK