Shadow

Parafia użyczyła alumnat Gminie Trzemeszno

Gmina Trzemeszno podpisała umowę użyczenia z trzemeszeńską parafią rzymskokatolicką w sprawie zabytkowego budynku alumnatu wraz z przylegającą do niego działką. To umożliwi ratuszowi aplikowanie o środki unijne związane z rewitalizacją placu Kosmowskiego w Trzemesznie wraz z alumnatem. Projekt na rewitalizację tej najbardziej reprezentacyjnej części miasta zakłada prace za ponad 8 mln 200 tys. złotych. Dofinansowanie, o jakie ubiega się gmina może osiągnąć ok. 7 mln złotych.
Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna uważa, że jeżeli aplikowanie o środki unijne powiedzie się, wówczas gmina powinna docelowo zostać właścicielem alumnatu. Obecnie gmina i parafia aneksowała istniejącą umowę użyczenia alumnatu z 2015 roku, która była podpisana z myślą umiejscowienia w tym budynku świetlicy – Senior vigor. W aneksie znalazła się zapis, w którym oprócz budynkuparafia oddaje w użytkowanie oprócz samego budynku także działkę. Aneks przedłużył także czas umowy do 2028 roku. Projekt rewitalizacji przewiduje w ramach „Akademii integracji społecznej” zorganizowanie w budynku alumnatu dziennego domu pobytu dla seniorów z zapleczem kuchennym, kawiarenką, salą rehabilitacyjną, biblioteką i czytelnią. W alumnacie zostaną także stworzone mieszkania chronione. Zagospodarowany zostanie ogród. Rewitalizacji ma zostać poddany także sam plac Kosmowskiego przy którym stoi budynek. Oprócz nowej nawierzchni i zieleni ma tutaj zostać wybudowana nowoczesna fontanna. Projekt rewitalizacji został złożony do marszałka województwa wielkopolskiego 30 marca. Trzemeszeński alumnat tobudynek wzniesiony w pobliżu trzemeszeńskiej bazyliki w 1775 roku i jest wyjątkowym zabytkiem na mapie Wielkopolski. Był on częścią znakomitej szkoły średniej, która wykształciła m.in. Jędrzeja Śniadeckiego, Mariana Langiewicza, Hipolita Cegielskiego czy Jerzego Waldorffa. W 1848 roku budynek przez pewien czas był również powstańczym szpitalem. Cenny z punktu historycznego budynek trzemeszeńska parafia chce sprzedać za milion złotych przy jednorazowej wpłacie. Przy rozłożeniu na raty kwota ta wynosi 1 200 000 zł. Dariusz Jankowski podkreśla, że projekt rewitalizacji jest szansą uratowania bardzo cennego zabytku. – To wielka szansa na przywrócenie do świetności takiego bardzo cennego zabytku z XVIII wieku i nadanie mu użytecznej funkcji. Tak duże dofinansowanie określone na 85 procent kosztów kwalifikowanych, jest okazją osiągnięcia tutaj oczekiwanych rezultatów, a poprzez komplementarność i połączenie rewitalizacji z placem Kosmowskiego w Trzemesznie uczynić to miejsce reprezentacyjnym – mówi D. Jankowski.
RENATA PAŁUCKA