Shadow

Park „Baba” wypięknieje

{CAPTION}
Rewitalizacja parku „Baba” w Trzemesznie to jedna z najbardziej społecznie oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców grodu Kilińskiego. W tegorocznym budżecie zapisano na ten cel 700 tys. złotych. Gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na to przedsięwzięcie poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia Światowid.
Park „Baba” to miejsce, w którym odpoczywało i bawiło się na zabawach i koncertach plenerowych kilka pokoleń trzemesznian. Niestety, obecnie park jest w opłakanym stanie, a brak podstawowej infrastruktury uniemożliwia organizowanie w tym urokliwym zakątku miasta jakiejkolwiek imprezy. O potrzebie rewitalizacji tego miejsca mówiono od kilku lat. Warto przypomnieć, że w 2011 roku Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno jako jeden z czterech samorządów województwa wielkopolskiego uczestniczył w projekcie „Decydujmy razem”. Jednym z działań programowych było określenie oczekiwań mieszkańców gminy co do inwestycji. Dlatego zespół powołany do realizacji programu 4 września 2011 roku podczas dożynek powiatowo-gminnych w Trzemesznie udostępnił mieszkańcom ankietę z propozycjami zadań, które mają zostać zapisane do realizacji w przygotowywanym projekcie dokumentu „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Trzemeszno”. Poprzez ankietę mieszkańcy mieli możliwość wskazania na konkretne działania, takie jak rewitalizacja parku, wykonanie alejki spacerowej czy utworzenie Uniwersytetu III wieku. Wypełniono 209 ankiet z różnymi propozycjami działań na terenie miasta i gminy. Ankietowani postawili przede wszystkim na poprawę struktury rekreacyjnej miasta. Rewitalizacja parku „Baba” bezsprzecznie zebrała najwięcej głosów, bo aż 126, na drugim miejscu znalazło się wykonanie alejki spacerowej wokół jeziora Kościelnego -102 głosy, a na trzecim poprawa dojścia do jeziora Popielewskiego – 68 głosów. Obecnie w trzemeszeńskim ratuszu trwają rozmowy z firmą projektową oraz ze Stowarzyszeniem Światowid jak najlepiej wykorzystać środki przeznaczone na ten cel. Na razie powstał projekt opiewający kosztorysowo na ponad milion złotych, warto jednak zaznaczyć, że nie ogranicza się on tylko do części parkowej, ale także zakłada zaadaptowanie piaszczystego boiska przyległego do parku, rewitalizację schodów wiodących na stadion miejski, jak i parkingu. Projekt zakłada także budowę sceny, oświetlenia i ogrodzenia parku z efektowną bramą wejściową. Rozważany jest także monitoring terenu. W projekcie zapisano także ścieżkę turystyczną z dwoma punktami widokowymi. Zaplanowano nowe nasadzenia, co ważne obecny drzewostan nie ulegnie zmianie. Zachowany zostanie tzw. grzybek do tańca. Powstanie także mały plac zabaw dla najmłodszych. Prawdopodobnie rewitalizacja parku będzie etapowana. Jako pierwsza zostanie wykonana część parku, gdzie dotychczas odbywały się imprezy rekreacyjne.
RENATA PAŁUCKA