Shadow

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej przebywali w Gnieźnie. „Zmiana władzy w Polsce jest możliwa” – przekonują

Akcja #TuJestPrzyszłość prowadzona jest przez Platformę Obywatelską – Koalicję Obywatelską we wszystkich województwach naszego kraju. Pierwszym było województwo łódzkie. W miniony piątek i sobotę odbywały się spotkania w naszym regionie. Podsumowaniem spotkań w Wielkopolsce było wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego oraz spotkanie z Donaldem Tuskiem w Rokietnicy. W Gnieźnie w piątek, 10 marca przebywali: posłanka Katarzyna Lubnauer, poseł Paweł Kowal i senator Kazimierz Kleina. W spotkaniach brali udział także m.in. senator Paweł Arndt, prezydent Gniezna Tomasz Budasz i starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński.
 Wizytę w Gnieźnie parlamentarzystów PO rozpoczęła konferencja prasowa w biurze senatora Pawła Arndta. Politycy zgodnie twierdzili, że zmiana władzy w Polsce jest możliwa i trzeba się do niej dobrze przygotować. Podczas spotkań chcą się dowiedzieć, czego oczekują mieszkańcy, grupy zawodowe, a sami przedstawią, co mają do zaproponowania. Jako pierwsi z parlamentarzystami Platformy spotkali się reprezentanci środowiska nauczycielskiego. Dyskutowano o potrzebie reformy obecnego systemu kształcenia, poprawie jakości życia i pracy środowiska nauczycielskiego, czy przywrócenia etosu zawodu nauczyciela. Następnym punktem była wizyta w powiatowym Szpitalu Pomnik Chrztu Polski. – Cieszy mnie fakt, że szpital ten wzbudza zainteresowanie ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z warszawy. To był jeden z głównych punktów ich pobytu. Nasz szpital wyrasta dzisiaj już do rangi szpitala regionalnego, ponadpowiatowego – powiedział starosta Piotr Gruszczyński. Polityków PO z sytuacją powiatowej lecznicy zapoznali: Monika Boruszewska, dyrektorka Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego i zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Zbigniew Beneda.
Posłanka Katarzyna Lubnauer i senator Kazimierz Kleina szczególnie zainteresowani byli sytuacją ekonomiczną gnieźnieńskiej lecznicy. – Szpital mamy jeden z najnowocześniejszych, jest to już szpital ponadpowiatowy, jeden z większych w województwie wielkopolskim. Mamy wspaniały oddział kardiologiczny, który jest zarządzany przez American Heart of Poland; jest to firma prywatna, która inwestuje przede wszystkim w oddziały kardiologiczne. Firma ta zainwestowała ponad 10 milionów złotych w ten oddział, dzięki temu mamy dwie pracownie hemodynamiki, bardzo dobrze rozwiniętą kardiologię; leczymy zawały, wykonujemy ablacje, mamy też KOS Zawał. Natomiast jeśli chodzi o odziały zarządzane przez nasz samorząd, to tutaj ewidentnie brakuje nam dofinansowania, żeby spięło to się pod względem personelu, czyli, żeby wystarczyło środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek, lekarzy. W tej chwili ryczałt to jest około 60 milionów złotych, gdzie same wynagrodzenia w stu procentach pokrywają nam ten ryczałt – wyjaśniła Monika Boruszewska, dyrektorka Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Parlamentarzyści pytali o najpilniejsze potrzeby finansowe szpitala. – Wzrosły nam koszty energii, prawie 4 miliony złotych więcej niż w roku ubiegłym. Brakuje na wyposażenie, na sprzęt; bardzo dużo rzeczy nasz szpital musi sam finansować, czy też z kredytu, tak jak było to wcześniej. Zresztą wynik finansowy szpitala sam wskazuje, jak wygląda sytuacja placówki; oddział kariologiczny jest na plusie, natomiast pozostałe oddziały są deficytowe – dodała M. Boruszewska.
Kulminacyjnym punktem wizyty parlamentarzystów PO było otwarte spotkanie w auli „Medyka”.– Nasz program na kolejnych spotkaniach ma kolejne odsłony. Chodzi nam o to, żeby zwrócić uwagę Polaków na to, co ogłaszamy – powiedziała Katarzyna Lubnauer.– Podczas tych spotkań rozmawiamy nie tylko o przyszłości naszego miasta, powiatu, ale chcemy też mówić o tym, jak należy zmienić Polskę. Jakie Platforma, Koalicja Obywatelska ma pomysły, żeby nasz kraj zmienić, żeby jak najwięcej pieniędzy m.in. z KPO trafiło do nas, naszych mieszkańców. Chcemy, żeby samorządom nie były zabierane pieniądze, aby te środki zostały na miejscu, żebyśmy mogli rozwijać naszą samodzielność tutaj, ale i w całym kraju – powiedział prezydent Tomasz Budasz. Czy te spotkania są potrzebne?- Myślę, że te spotkania mówią dobitnie, że ludzie chcą zmian, widzą potrzebę przywrócenia wszystkich zasad praworządności, że chcemy zostać w Unii Europejskiej, ale myślimy też o rozwoju gospodarczym. Szalejąca inflacja nie jest spowodowana tylko wojną, ale też jakimiś nieudolnymi działaniami władz. Chcemy to zmienić, aby sytuacja w naszym kraju była lepsza, żebyśmy stabilnie rozwijali się przez kolejne lata – odpowiedział T. Budasz.
Pytania osób obecnych w auli „Medyka” były różne. Dotyczyły np. hodowli zwierząt futerkowych, składek odprowadzanych do ZUS,sytuacji ekonomicznej małych przedsiębiorstw, kwestii szkolnictwa branżowego, czy zachowania się opozycji w Sejmie podczas głosowania uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Spotkanie kończące pobyt polityków PO w Gnieźnie było otwarte dla wszystkich, nie było list ani weryfikacji osób chcących wejść do auli. (kz)