Shadow

Patriotyzm polega na trosce o Ojczyznę…


W czasie koncelebrowanej mszy świętej w intencji Ojczyzny w gnieźnieńskiej katedrze, biskup Krzysztof Wętkowski podczas homilii podkreślił, że Konstytucja 3 Maja pozostaje cały czas symbolem trudu, ciągłej odnowy moralnej i społecznej. Druga część uroczystości odbyła się na placu katedralnym, przy pomniku króla Bolesława Chrobrego
Nie da się budować dobra wspólnego, jak tylko w trudzie ciągłej odnowy, przez nawrócenie. (…) Dobrze pojęty patriotyzm polega na trosce o Ojczyznę, pojmowanej jako własny, rodzinny dom. Miliony Polaków oddało życie w obronie Ojczyzny, albo w trosce o przywrócenie jej wolności. Ojczyzna obecnie jest nam powierzona jako pokoleniu, które tutaj żyje. Nie jest ona niczyją własnością – jest powierzona nam wszystkim. Każdy naród ma swoje miejsce i zadanie do spełnienia w „ludzkiej rodzinie”. By sprostać temu zadaniu, najpierw musimy uporządkować się wewnętrznie jako ludzie i wspólnota narodowa. Trzeba odnowić się moralnie, lub używając języka religijnego – nawracać. Tylko w ten sposób będziemy mogli sprostać wyzwaniom, które są tu na miejscu i tym, których nie brakuje na zewnątrz. Nie da się inaczej tego osiągnąć, jak przez budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości zbiorowej, rozumienia kim jesteśmy, jaka jest nasza historia, na czym budowana była nasza Ojczyzna. Są różnice między Polakami, ale konieczne jest ustalenie celu, do którego wspólnie chcemy dążyć. Gdy ten cel zostanie ustalony, trzeba mieć w sobie zdolność do porozumiewania się i osiągania kompromisów. Potrzeba tego, czego bardzo często w dziejach naszej historii brakowało – dalekowzroczności w myśleniu i więcej rozwagi w działaniu – powiedział w homilii biskup K. Wętkowski.
Druga część uroczystości odbyła się na placu katedralnym, przy pomniku króla Bolesława Chrobrego. Dariusz Igliński, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego witając przybyłych podkreślił, że dzień 3 maja jest dniem szczególnym dla wszystkich Polaków, gdyż ten dzień ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o tych, dzięki którym konstytucja mogła być uchwalona, którzy stawali w obronie jej wartości i bronili jej ideałów. Zaraz później odśpiewano hymn państwowy i odegrano hejnał powiatu gnieźnieńskiego. Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego podczas swojego wystąpienia stwierdziła, że wspomnienie święta Konstytucji 3 Maja przybiera w tym roku szczególny charakter: Wymownie podkreślają to obchody dwóch podniosłych rocznic, wpisujących się doskonale w wydarzenia z maja 1791 roku. Kilkanaście dni temu celebrowaliśmy w Bazylice Prymasowskiej jubileusz 600-lecia Prymasostwa w Polsce, urzędu, który zwłaszcza w trudnych okresach naszej historii – także w czasie zaborów – był symbolem jedności kościoła i narodu polskiego. Prymasi Polski, których tytuł zawsze związany był z Gnieznem, podążali drogą służby, obrony praw i wolności. Drugim ważnym jubileuszem obchodzonym w tym roku jest 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków, przywódcy zbrojnej walki o niepodległość, która zakończyła okres zaborów. Te dwa wzorce niezłomnej postawy i nieugiętych starań o wolność powinny być przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów, podobnie jak dziedzictwo Konstytucji 3 Maja. Apel pamięci, po którym oddano honory i cześć tym, którzy stawali w obronie wartości konstytucji i jej ideałów odczytał major Leszek Rybacki z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Po salwie honorowej oddanej przez żołnierzy z pododdziału honorowego 33. BLT w Powidzu pod dowództwem porucznika Łukasza Kaźmierczaka, delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku króla B. Chrobrego dla uczczenia twórców i obrońców konstytucji z 3 maja 1791 roku.
Tegoroczne obchody uświetnił wieczorem musical „Nie ma jak lata 20., lata 30.” przygotowany przez Teatr Muzyczny z Poznania w amfiteatrze Centrum Kultury „Scena To Dziwna”.
JAROSŁAW WALERCZAK