Shadow

„Perełka” już otwarta w Trzemżalu

Nowa hala sportowo-rekreacyjna przy Szkole Podstawowej w Trzemżalu, gmina Trzemeszno, została uroczyście otwarta 19 października. Krzysztof Nowak, dyrektor szkoły nie ukrywał satysfakcji i radości z tej inwestycji: – Nazywamy ją „naszą perełką”.
Symboliczny klucz do hali sportowej dyrektorowi szkoły przekazał Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. Włodarz gminy wyraził radość z całego przedsięwzięcia; podkreślił, że jest to sukces wielu osób i całego samorządu. Mówił o różnych problemach, jakie napotkano w trakcie realizacji projektu. Jednak dzięki pracy wielu osób udało się je wszystkie przezwyciężyć. Życzył całej społeczności szkolnej oraz Trzemżala, aby sala sportowa spełniła ich oczekiwania i tętniła życiem. Podobne życzenia złożył również Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą, czyli zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym była możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Trzemeszno dofinansowania w ramachWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt budowy wyniósł 3 626 805,41 złotych, w tym dofinansowanie to aż 3 082 784,59 zł. W uroczystości udział wzięli nie tylko przedstawiciele lokalnego samorządu, ale także wojewódzkiego i powiatowego. Z gratulacjami przybyli także dyrektorzy innych placówek oświatowych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. dyrektor szkoły, burmistrz Trzemeszna, przewodniczący rady miejskiej, ale także Anna Paluch, przewodnicząca Rady Rodziców szkoły i Norbert Dombek, kierownik referatu inwestycyjnego Urzędu Gminy. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”, a także młodzież szkolna.
RENATA PAŁUCKA