Shadow

Piąty nowy radny w tej kadencji samorządu. Janusz Fiszer zaprzysiężony

Takie częste zmiany w składzie osobowym gminnego samorządu to w Polsce prawdziwy wyjątek. Wrzesińska Rada Miejska ma już piątego nowego radnego.
Obecna kadencja wrzesińskiego samorządu zaskakuje rotacjami w jego składzie. W tej kadencji mandaty złożyło już trzech radnych, a dwóch zmarło. Zmienił się także przewodniczący Rady Miejskiej. Jako pierwsza (w grudniu 2018 r.) swój mandat radnej złożyła Małgorzata Nowak (Projekt Września). Swoją decyzję motywowała problemami zdrowotnymi. Jej miejsce wśród wrzesińskich rajców zajął kolejny w tym okręgu z tej samej listy – Stanisław Dominiczak z Gozdowa. Niedługo później mandat złożył także Szymon Paciorkowski (Unia Wrześnian), który podjął pracę w gnieźnieńskim Sądzie Rejonowym. Jak tłumaczył mediom, jego nowe zajęcie we władzy sądowniczej stałoby w konflikcie ze służbą w samorządzie. Jego miejsce w radzie zajął kolejny na liście, Andrzej Rzeźnik. Kolejna zmiana przyszła w maju 2019 roku. Wtedy obejmując obowiązki nowego prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych we Wrześni, które jest spółką komunalną gminy, mandat musiał złożyć dotychczasowy przewodniczący wrzesińskiego samorządu – Waldemar Grześkowiak (Unia Wrześnian). W Radzie Miejskiej jego miejsce zajął Maciej Szelągiewicz (związany z sektorem bankowym, propagator koszykówki w regionie), natomiast miejsce Grześkowiaka w kierowaniu pracami samorządu przejął radny Bogdan Nowak.
Na początku roku 2020 wrzesińską opinię publiczną obiegła przykra informacja o śmierci radnego Mirosława Chudego, wieloletniego samorządowca i społecznika. Jego miejsce w radzie zajęła 11 lutego Dorota Szykowna, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie, działająca także w Fundacji Dzieci Wrzesińskich. Kolejna śmierć z grona rajców zabrała Ryszarda Szwajcę (Unia Wrześnian). Zmarł on 22 stycznia. Jego miejsce w samorządzie zajął Janusz Fiszer. To prezes OSP Kaczanowo. Ślubowanie w sali sesyjnej wrzesińskiego ratusza uroczyście złożył 4 marca. W wyborach startował do rady z okręgu nr 3. Zdobył 177 głosów. (ak)