Shadow

Pięć lat Gnieźnieńskiej Karty Seniora

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 11 lutego podsumowano dotychczasowe 5 lat programu Gnieźnieńska Karta Seniora. Aż 56 podmiotów z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, jak również sanatoria oraz ośrodki wypoczynkowe, m.in. z Ustronia, Jastrzębiej Góry, Krakowa i Muszyny to aktualni partnerzy programu Gnieźnieńska Karta Seniora, który funkcjonuje od 2014 roku, a korzysta z niego już ponad 7000 uczestników.
Z okazji jubileuszu m.in. 24 lutego zaplanowano zabawę taneczną dla seniorów (od godziny 16 do 22) w klubie Vehikuł Czasu na osiedlu Jagiellońskim (posiadacze karty i osoba towarzysząca otrzymają 50 procent rabatu na wejście). – Jako ówczesny senator wyszedłem z inicjatywą wydania Gnieźnieńskiej Karty Seniora. Nad tym programem pochylił się ówczesny Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ze starostą Dariuszem Pilakiem, a Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwaliła go 30 stycznia 2014 roku. Z Gnieźnieńską Kartą Seniora funkcjonowały bale organizowane w Vehikule Czasu, a właściciel Rafael Wojciechowski wyszedł z inicjatywą, by uroczysty bal zorganizować 24 lutego. Ta konferencja to kolejny wysłany sygnał, mamy 56 podmiotów współpracujących w ramach tego programu i jesteśmy zainteresowani, by ta liczba wzrosła – powiedział starosta powiatu gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński. Tomasz Dzionek, radca prawny i radny miejski natomiast dodał: – Każdy, kto jest posiadaczem Gnieźnieńskiej Karty Seniora będzie mógł zakupi kawę lub herbatę za symboliczne 2 złote w lokalach gastronomicznych, które będą współpracować w ramach programu GKS. Do tej pory zgłosiły trzy podmioty: Misz-Masz, Restauracja w Starej Kamienicy oraz restauracja w Hotelu Adalbertus. Tak będzie w godzinach dopołudniowych, od poniedziałku do piątku lub od wtorku do piątku w przypadku bistra Misz-Masz. Jak stwierdził Maciej Szczepański, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, aby uzyskać kartę, wystarczy mieć ukończone 60 lat. Trzeba z dowodem osobistym udać się do starostwa i dostarczyć wypełniony wniosek dowydziału. Wnioski są dostępne w wydziale lub na stronie internetowej starostwa. (jw)