Shadow

Pięć lat Wielkopolskiej Izby Gospodarczej

Wielkopolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Gnieźnie (WIG), powołana została do życia 22 czerwca 2017 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz w oparciu o statut, zgodnie z którym celem WIG jest tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków WIG, prowadzenie działalności promocyjnej i usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą oraz wspieranie współpracy kapitałowej i naukowo – technicznej.
Główny cel działalności WIG to wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych na rynku krajowym oraz zagranicznym wśród firm członkowskich WIG i partnerów gospodarczych. W ramach swojej działalności WIG współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, izbami gospodarczymi, szkołami zawodowymi, jak również z innymi organizacjami, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju w kraju oraz zagranicą. Wielkopolska Izba Gospodarcza 11 czerwca świętowała 5 – lecie istnienia. Spotkanie z tej okazji odbyło się w„CHACIE Oleńka i Agata”. Spotkanie to miało charakter plenerowo -piknikowy. Wśród gości znaleźli się członkowie Izby, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Tadeusz Szymanek, wiceprezydent Gniezna Jarosław Grobelny, Tomasz Mackiewicz – przedstawiciel Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Sylwester Sip – dyrektor CKP w Gnieźnie, prezes honorowy WIG Henry Bartkowski oraz Barbara Redzik – dyrektor Stolicy Eksperymentu. Spotkanie było okazją do podsumowań, wspomnień i rozmów o przyszłości Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Oprócz doskonałej kuchni, koncertu, czy tortu, który przygotował członek WIG „Manufaktura tortów i ciast Katarzyna Bruch”, znalazły się także zajęcia z animatorem dla dzieci i ognisko. (okar)