Shadow

Pieniądze dla strażaków z gminy Witkowo

,,Aniołowie w czerni przybywają na czas, czerwień wozów ich, niebieski widać blask. Strach, niepokój, to codzienna nasza szkoła, w wygrywaniu ze śmiercią nikt nas nie pokona. Taka jest nasza poświęcenia droga” – to domena wszystkich strażaków, co podkreśla Mariusz Janowicz, komendant Zarządu Miejsko Gminnego w Witkowie, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie potwierdzając bardzo dobrą współpracę z Marianem Gadzińskim, burmistrzem gminy i miasta Witkowo oraz mł. bryg. Mariuszem Dębskim, komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
Wspominając misję w Szwecji, po dwutygodniowej walce z żywiołem, na zakończenie naszych działań spadł deszcz. Nazwano nas aniołami, mówiąc, że go sprowadziliśmy. Każdy z nas wykonywał swoją pracę, do której byliśmy i jesteśmy przygotowywani na co dzień, w służbie drugiej osobie, jak najlepiej. Działamy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), to integralna część organizacji bezpieczeństwa państwa, mająca na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Pozyskujemy fundusze na zakup samochodów strażackich, zakup sprzętu i wyposażenia strażaków. Fundusze pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Pracy, Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. Dwie jednostki OSP należą do KSRG – Witkowo – 34 przeszkolonych druhów, strażaków-ratowników mogących brać udział w akcjach ratowniczo gaśniczych; Skorzęcin – 23 druhów, natomiast dwie, poza systemem, ale biorące udział w działaniach ratowniczo gaśniczych to Mielżyn – 17 druhów i Wiekowo – 17 druhów (jednostka pompowa – organizacja zaopatrzenia wodnego).
W 2019 r. OSP złożyły wnioski do PZU o przyznanie funduszy na działalność statutową. Trzy jednostki z terenu gminy Witkowo otrzymały wsparcie: Skorzęcin – 20 tysięcy, Mielżyn – 22 tysiące i Wiekowo 25 tys. złotych na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego strażaków (ubrania specjalne i buty strażackie).
Ponadto zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymaliśmy 20 tysięcy, a zUrzędu Gminy i Miasta Witkowo 8 tys. złotych. Za te środki strażacy z danych miejscowości zakupili potrzebny sprzęt: OSP Witkowo -zbiornik brezentowy o pojemności 13 tys. litrów wody i osprzęt do organizacji zaopatrzenia wodnego, OSP Skorzęcin – piłę ratowniczą, OSP Mielżyn – wentylator nadciśnieniowy, a OSP Wiekowo -motopompę pływającą.
Porównuję działalność OSP do pożaru – aby powstał pożar musi być po pierwsze materiał palny, po drugie tlen, po trzecie bodziec termiczny i po czwarte wolne rodniki, które podtrzymują proces palenia. Ochotnicza Straż Pożarna, aby funkcjonowała musi posiadać wyszkolonych strażaków – ratowników, po drugie urząd na czele z burmistrzem lub wójtem, który finansuje zakup sprzętu, paliwa, wypłacenie ekwiwalentu, po trzecie Państwowa Straż Pożarna, która koordynuje działalność i wyszkolenie oraz po czwarte to wolne media, które rzetelnie przedstawiają sytuację odnośnie pożarów, miejscowych zagrożeń lub innych sytuacji. W tym miejscu chcę podziękować Marianowi Gadzińskiemu i mł. bryg. Mariuszowi Dębskiemu za bardzo dobrą współpracę z jednostkami OSP z terenu Gminy Witkowo – podsumował Mariusz Janowicz.
EWA SOCHA
**