Shadow

Pieniądze dla Sybiraków

Poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się z dziennikarzami, by porozmawiać o Ustawie o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR w latach 1939-1956.
Siedemnastego września ustanowiony został uchwałą Sejmu RP Dzień Sybiraka i poświęcony jest „wszystkim Polakom zesłanym na Syberię i inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego”. – Ustawą ważną dla Sybiraków jest ta z sierpnia tego roku, mówiąca o wprowadzeniu świadczenia pieniężnego dla tych, którzy do tej pory nie otrzymali od państwa polskiego żadnego odszkodowania. Teraz te osoby będą mogły otrzymać z budżetu państwa poprzez decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jednorazowe świadczeni w wysokości 200 złotych za każdy miesiąc represji, zesłania w latach 1939-1956. Średnie świadczenie, jak wynika to z informacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie wynosiło około 13 000 złotych, a najmniejsze – 2 400 złotych. Osoby otrzymujące to świadczenie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i te świadczenia nie będą wliczane do uzyskanych dochodów, kiedy dana osoba stara się o dodatek mieszkaniowy lub inne świadczenia.
Warto podkreślić, że 17 września, czyli w dzień napaści Związku Sowieckiego na Polskę ustanowiono Dzień Sybiraka, a od 21 sierpnia tego roku obowiązuje wspomniana ustawa. Będzie ona kosztować państwo około 300 000 000 złotych, ale myślę, że za te doznane wyjątkowe prześladowania, zsyłki nie ma kwoty, która może wyrównać te szkody. Państwo zdecydowało się tym osobom w podeszłym wieku w ten sposób pomóc – poinformował poseł T. Tomaszewski. (jw)