Shadow

Pierwsi w województwie z defibrylatorem

Pierwsi w województwie z defibrylatorem
We wtorek, 24 października miało miejsce przekazanie do użytku dwufazowego defibrylatora PRO AED, który został umieszczony w budynku Banku Spółdzielczego w Witkowie. Jest to bezcenne urządzenie, które ma służyć w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu.
Witkowo jest pierwszą gminą w województwie wielkopolskim, które będzie miało na stanie tego typu urządzenie. Defibrylator pracuje w trybie półautomatycznym, co pozwala wykorzystywać je nawet przez osoby bez wiedzy medycznej. Koszt samego tylko urządzenia tookoło 7 tys. złotych, natomiast wszystkie koszty to ok. 15 tys. złotych. Zakup urządzenia sfinansowały wspólnie: Urząd Gminy i Miasta Witkowo oraz Bank Spółdzielczy w Witkowie. Po oficjalnej przekazaniu urządzenia i krótkim wystąpieniu Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, który nie krył zadowolenia z przekazania sprzętu społeczeństwu odbył się instruktażowy pokaz resuscytacyjny, który przeprowadził Marcin Zawada. W przekazaniu defibrylatora PRO AED uczestniczyli m.in. Maciej Szczepański – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Sławomir Nowicki – przedstawiciel firmy „ARPAPOL 4” z Poznania, która jest dystrybutorem urządzania, Piotr Jóźwik – przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie wraz z witkowskimi radnymi, Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza, Tomasz Nowak, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, przedstawiciele OSP i ratownicy medyczni z Pawłem Szymańskim, radnym witkowskiej rady i pomysłodawcą umieszczenia ogólnodostępnego defibrylatora w Witkowie. (es)