Shadow

Pierwsza sesja w Kiszkowie

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Kiszkowo, w trakcie której wręczone zostały zaświadczenia o wyborze na radnego odbyła się 19 listopada. Przewodniczącym Rady Gminy został Kazimierz Barańczak,
Skład Rady Gminy Kiszkowo w nowej kadencji tworzą (alfabetycznie): Kazimierz Barańczak, Piotr Babrakowski, Mariusz Czosnowski, Wiesława Domagalska, Angelika Frąckowiak, Anna Kaniasta, Grzegorz Kotecki, Józef Kuszak, Marek Masłowski, Zuzanna Modrak, Halina Paluszak, Ludwik Piotrowicz, Jan Radziński, Mirosław Szczepaniak, Wiesława Ziółkowska. Przewodniczącym Rady Gminy został Kazimierz Barańczak, natomiast zastępcą przewodniczącego Rady Gminy Józef Kuszak. Wszyscy radni złożyli ślubowanie. Po wręczeniu przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Ryszarda Marcinkowskiego Tadeuszowi Bąkowskiemu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy, wójt złożył ślubowanie, a następnie podziękował: – To już kolejne ślubowanie, które składam przed Radą, przed Mieszkańcami. W tym momencie pragnę podziękować wszystkim za zaufanie, za to, że wspólną pracą to zaufanie potrafiliśmy zdobyć. To jest też zobowiązanie przyjęte wobec mieszkańców, by to nasze wspólne dobro Gminę Kiszkowo rozwijać w taki sposób, by naszym mieszkańcom, nam wszystkim żyło się lepiej, wygodniej, bezpieczniej. To mogę wszystkim przyrzec, że wspólnie i z pomocą rady gminy, sołtysów, pracowników urzędu oraz mieszkańców, jednostek organizacyjnych, dołożymy wszelkich starań aby właśnie tak było. (…) Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego, jak głosowali. Chcemy działać wspólnie i w porozumieniu, i realizować zobowiązania, wobec wszystkich mieszkańców. Chcemy to realizować wspólnie, odpowiedzialnie. Tak by nasza mała ojczyzna była wzorem do naśladowania. (inf. prasowa)