Shadow

Pierwsze posiedzenie gminnego komitetu

W poniedziałek, 29 stycznia w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyło się pierwsze spotkanie Gminnego Komitetu do spraw uczczenia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Komitet został powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 stycznia. Do dwudziestojednoosobowego zespołu należą: Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo (przewodniczący komitetu), Grażyna Kulpińska – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Janusz Grzyb – przewodniczący Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, Henryk Czarnecki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, Beata Maciejewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żydowie, Katarzyna Ciesielska – dyrektor Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie, Małgorzata Walery – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Żydowie, Lilianna Dorodzała – Kowalewska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie, Sławomir Zakrzewski – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, Maciej Nowak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żydowie, asp. sztab. Cezary Bednarek – komendant Komisariatu Policji w Czerniejewie, Mirosław Kopeć – prezes OSP w Czerniejewie, Jerzy Sikorski – wiceprezes–naczelnik OSP w Żydowie, Krystian Cieśliński, Szczepan Kropaczewski, Anna Sanok – skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Żydowa, Tomasz Woźniak – prezes Stowarzyszenia Pelikan, Dorota Ryszczuk – przewodnicząca Czerniejewskiego Koła Kobiet Aktywnych, Zofia Szelewska – przewodnicząca Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjnego RAZEM oraz Mateusz Kuliński – prezes Ludowego Klubu Sportowego „Czarni” w Czerniejewie. Zadaniem komitetu będzie przygotowanie szeregu imprez mających uświetnić doniosłe wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i wybuchem powstania wielkopolskiego. Na spotkaniu burmistrz wręczył akty powołania wszystkim członkom komitetu, a następnie zostały przedstawione przez uczestników propozycje imprez i uroczystości związanych z obchodami wydarzeń sprzed lat. Ważnym punktem pierwszego spotkania było wybranie pięcioosobowego zespołu roboczego (Jan Kulpiński – przewodniczący, Dorota Ryszczuk, Sławomir Zakrzewski, Maciej Nowak oraz Krystian Cieśliński), który będzie koordynował i ustalał konkretne sprawy i terminy. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 lutego o g. 13 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Będzie to spotkanie Komitetu Honorowego Powiatowego, któremu przewodniczy senator Robert Gaweł. (o/ks)