Shadow

Pierwsze posiedzenie nowej komisji

Na obradach 28 października radni Rady Gminy Gniezno powołali kilka nowych komisji. Jedna z nich, komisja oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej w środę, 13 listopada obradowała po raz pierwszy.
Do tej komisji należą radni: Iwona Pajkert, Wioletta Nawrocka, Iwona Modrzejewska, Jakub Fryza i Marian Kaźmierczak, który jest jej przewodniczącym. Na pierwszym posiedzeniu tej komisji wybrano także zastępcę przewodniczącego i została nim radna Wioletta Nawrocka. Podczas krótkiego posiedzenia radni omówili m.in. wzrost podatków lokalnych od nowego roku oraz powstanie Klubu Seniora +. Radnym informacji udzielali: wójt Maria Suplicka, zastępca wójta Maciej Mądry, sekretarz Hanna Wrzaskowska i kierownik Andrzej Trzciński. (bk)