Shadow

Pierwszy etap budowy Gminnego Centrum Ratowniczego

Gmina Trzemeszno ogłosiła właśnie przetarg na pierwszy etap prac związanych z budową Gminnego Centrum Ratowniczego. W tym roku w budżecie gminy przeznaczono na ten cel 450 000 złotych. Pierwszy etap prac to: prace ziemne, wykonanie fundamentów oraz doprowadzenie niezbędnych instalacji.
Warto przypomnieć, że początkowo inwestycja budowy „centrum” została wykreślona z budżetu na ten rok z uwagi na oszczędności. Dopiero interwencja samych strażaków na jednym z posiedzeń komisji rady miejskiej omawiających budżet, zmieniła podejście władz samorządowych do tego przedsięwzięcia. Ostatecznie wpisano kwotę 450 tys. zł, która jednak nie była oparta na szczegółowych wyliczeniach kosztów etapowania inwestycji. Czy będzie to kwota wystarczająca, rozstrzygnie przetarg.
Zapewne zatem ogłoszony przetarg to pierwszy krok w realizacji wymarzonej przez strażaków ochotników z Trzemeszna remizy. W swym założeniu siedziba ta ma nie tylko spełniać nowoczesne standardy, ale także polepszyć warunki pracy wszystkich służb ratowniczych obecnych w Trzemesznie. W Gminnym Centrum Ratowniczym powstaną trzy nowe garaże. Dwa z nich dla wozów OSP. Trzeci dla karetki pogotowia. Nad garażami urządzone zostanie zaplecze sanitarne i socjalne zarówno dla strażaków i załogi pogotowia. Utworzone ma tam być również gminne centrum zarządzania kryzysowego. Realizacja dalszych etapów będzie zależna od decyzji władz samorządowych co do przekazanych na nią środków finansowych. (kar)