Shadow

Pilarki dla ochotniczych straży

W sali konferencyjnej im. młodszego brygadiera Marka Wegnera w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie uroczyście przekazano druhom OSP pilarki zakupione z budżetu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Pilarki to forma podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie podczas usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez powiat gnieźnieński w sierpniu 2017 roku. Łącznie 17 pilarek otrzymało 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W uroczystości udział wzięli: starosta powiatu gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska, wicestarosta Jerzy Berlik, wójt gminy Gniezno Włodzimierz Leman, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego starostwa Maciej Szczepański, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Jacek Kowalski, komendanci gminni, prezesi i naczelnicy OSP, a rolę gospodarza pełnił komendant powiatowy PSP w Gnieźnie starszy kapitan Mariusz Dębski, który podziękował B. Tarczyńskiej za przekazany sprzęt i wspieranie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. – Strażacy ochotnicy robią to z własnej i nieprzymuszonej woli, wykonują tę pracę poza swoim zawodem, poświęcając swój wolny czas. Są gotowi do poświęcenia nawet życia dla innych. Jestem pełna podziwu dla druhów z OSP. Dziękowałam już nie raz za tę postawę w czasie nawałnicy. Dziękuję Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego za to, że przyznała środki na sprzęt dla strażaków. Dzięki temu mogę wręczyć te pilarki, na które czekali strażacy ochotnicy – powiedziała włodarz powiatu. Druh J. Kowalski, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP natomiast dodał: – Po posiedzeniu zarządu, podczas którego przyjęliśmy plan pracy na rok 2018, dziękowaliśmy także za współpracę z Komendą Powiatową PSP. Nie zajmujemy się polityką, bo wspólnie pomagamy drugiemu człowiekowi. Taka jest nasza rola. Inicjatywa Marka Gotowały – wiceprezesa i moja została jednogłośnie przyjęta przez radnych powiatowych. Postanowiono 40 000 złotych przekazać na zakup sprzętu dla OSP. Potrzebne były bowiem piły do cięcia drzewa. – Gmina Witkowo otrzymała trzy piły, jedną dostała OSP Witkowo, drugą OSP Mielżyn, a trzecią OSP Wiekowo. Nowy sprzęt przewyższa parametrami ten, który użytkowaliśmy dotąd. To jeden z najnowszych produktów znanej firmy. Jest dużo zdarzeń w terenie nawet w ciągu jednego dnia – podkreślił Grzegorz Barański, prezes OSP w Witkowie. (jw)