Shadow

Plac 21 Stycznia w Czerniejewie zmieni nazwę

Ustawa dekomunizacyjna nie ominęła Czerniejewa. Już niebawem swoją nazwę zmieni plac w centrum miasteczka, który jeszcze dziś nosi miano Placu 21 Stycznia. Okazuje się jednak, że nowa nazwa, zaproponowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, nie do końca znajduje akceptację.
Przypomnijmy, obowiązek zmiany nazw ulic wywołała tzw. ustawa dekomunizacyjna, czyli ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uchwalona przez Sejm 1 kwietnia 2016 roku (weszła w życie 2 września 2016 roku). Samorządy miały rok na dokonywanie zmian. Od września 2017 roku do listopada 2017 roku to wojewodowie, jeśli nie zrobiły tego samorządy, mieli dokończyć dekomunizację. Okazuje się, że ustawa dekomunizacyjna nie ominęła także Czerniejewa. Pod koniec ubiegłego roku z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynęła informacja, w której Wojewoda Wielkopolski poinformował o planowanym wydaniu zarządzenia zastępczego dotyczącego zmiany nazwy Placu 21 Stycznia, proponując jednocześnie, by nosił on nazwę generała Janusza Brochwicza – Lewińskiego (generał brygady Wojska Polskiego, żołnierz batalionu AK „Parasol”). Odpowiadając na wiadomość wojewody władze Czerniejewa przedstawiły jednak swoją propozycję nowej nazwy dla placu. – Informuję, że po krótkich rozmowach i konsultacjach w grupie radnych, sołtysów i zainteresowanych podmiotów, nie negując przedstawionej kandydatury Janusza Brochwicza – Lewińskiego jako patrona dotychczasowego Placu 21 Stycznia proponujemy, aby nosił on nazwę Plac Pawła Cymsa – czytamy w odpowiedzi na pismo wojewody. – Uzasadniając powyższą decyzję pragnę zwrócić uwagę na fakt, że Paweł Cyms jest synem ziemi czerniejewskiej (urodził się 2 marca 1894 r. w Pawłowie, gmina Czerniejewo). Jako działacz niepodległościowy w okresie międzywojennym uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Brał aktywny udział w III powstaniu śląskim, w kampanii wrześniowej, a w okresie okupacji działał w strukturach Armii Krajowej. Nadmieniam, iż Paweł Cyms w środowisku lokalnym budzi duży szacunek, dlatego nadanie nazwy placu w 2018 roku, kiedy obchodzić będziemy 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, będzie społecznie akceptowane – tłumaczą w przesłanym dokumencie przedstawiciele władz Miasta i Gminy Czerniejewo: burmistrz Tadeusz Szymanek oraz Jan Kulpiński, przewodniczący rady. W formie załącznika do listu dołączona została także nota biograficzna o Pawle Cymsie. Czy wojewoda przystanie na tę prośbę? Nieoficjalnie mówi się o akceptacji przedstawionej przez władze Czerniejewa propozycji. W chwili obecnej trwa oczekiwanie na oficjalne zarządzenie wojewody. Warto w tym miejscu przypomnieć też, że przed nieco ponad tygodniem imieniem kapitana Pawła Cymsa oficjalnie nazwano zrewitalizowany skwer w Pawłowie. KINGA STRZELEC